SUBNSAMBLE CALCULATOARE APARTINAND SC NET BET SRL

Cabinet Individual de Insolventa „SANDU EMILIA” anunta  vanzarea la licitatie,   in bloc a activelor (subansamble  80 calculatore), proprietatea  S.C NET BET   S.R.L, la pretul de 42.784 lei. Bunurile se afla in raza orasului Bucuresti.Caietul de sarcini poate fi cumparat   de la sediul CII SANDU EMILIA situat in Bucuresti, bd Dinicu Golescu 43, bl 7, sc2, ap 34  , la pretul de 100 lei pana cel tarziu cu o zi inainte  de data fixata pentru sedinta de licitatie, orele 11,00.   Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al licitatiei  Licitatiile publice sunt organizate pentru datele  de : 14-21-28 august,4-11-18-25 septembrie si 2 oct   2020. orele 10,00. Relatii  suplimentare  la telefon 0744.485.731 sau la sediul lichidatorului. Ofertele le puteti trimite pe cabinsolvemy@gmail.com .

 

RAPORT EVALUARE SC NET BET SRL

P.F. COARFA RAMONA-MIHAELA                           CONTINE……….FILE

Silistea Snagovului, Gruiu, lfov                                    INCLUSIV ANEXELE

CIF: 25015961

Legitimatie:17539/2020

Tel: 0744.635.074

 

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE

PROPRIETAR BUNURI: S.C. NET BET SRL BUCURESTI

 

 

BENEFICIARUL RAPORTULUI DE EVALUARE: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA ”SANDU EMILIA” BUCURESTI

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATOR,

 

Ing. COARFA RAMONA-MIHAELA

 

 

 

 

 

 

DATA EVALUARII: 18.06.2020

 

 

 

 

 

CUPRINS:

 

 

 

 

CAPITOLUL I.         INTRODUCERE(DEFINIRE MISIUNE)

 

 

CAPITOLUL II.        MATERIAL  DOCUMENTAR  SI BIBLIOGRAFIC

 

 

CAPITOLUL III       CONSTATARI

 

 

CAPITOLUL IV       EVALUARE TEHNICA

 

 

CAPITOLUL V        IPOTEZE SI IPOTEZE SPECIALE

 

 

CAPITOLUL VI       SINTEZA REZULTATELOR

 

 

CAPITO LUL VII     CONCLUZII

 

 

FISA TEHNICA DE EVALUARE

 

 

ANEXE

 

RAPORT DE EVALUARE

 

 

CAPITOLUL I. INTRODUCERE (DEFINIRE MISIUNE)

 

 

                                             I.1. PREZENTARI PRELIMINARE

 

In baza contractului nr. 08/23.05.2020 incheiat intre executant P.F. COARFA RAMONA-MIHAELA EVALUATOR IMOBILIAR si proprietar SC NET BET SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str.Sirenelor, nr.91, sector 5, prin administrator judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA „SANDU EMILIA” cu sediul in Bucuresti, Bd.Dinicu Golescu, nr.43, bloc 7, sc.B, parter, ap.34, sector 1,  s-a convenit evaluarea unor bunuri mobile (obiecte de inventar) ce se afla in patrimoniul societatii sus mentionate.

 

I.2. PREZENTAREA EVALUATORULUI 

 

Ing. Coarfa Ramona-Mihaela, domiciliata in Silistea Snagovului, strada Drumul Coadelor,  nr. 10 B, judetul Ilfov, membru ANEVAR cu legitimatia nr. 17539/2020 cu specializare in evaluari « BUNURI MOBILE SI IMOBILE ».

 

                                        I.3. SCOPUL EVALUARII

 

Prezentul raport are drept scop estimarea valorii de piaţă a bunurilor supuse evaluarii, in vederea vanzarii, deoarece societatea se afla in insolventa, in dosarul nr.34871/3/2019.

Valorile s-au estimat in conformitate si pe baza Standardelor de Evaluare a Bunurilor, editia 2020, Standarde Generale (SEV 100, SEV 101, SEV 102, SEV 103, SEV 104, SEV 105) si Standarde referitoare la bunurile mobile (SEV 300, GEV 620), cu respectarea recomandarilor si metodologiilor de lucru recomandate de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania).

 

                                                    I.4. PROPRIETAR

 

Denumire societate:     SC NET BET SRL  
Codul fiscal:     32284474  
Certificatul de inregistrare: J40/11866/2013
Adresa sediului central:   Str.Sirenelor, nr.91, sector 5, Bucuresti  
 
 

 

              I.4.1. IDENTIFICAREA BUNURILOR MOBILE DE EVALUAT

 

Bunurile mobile evaluate se regãsc în registrele contabile ale firmei conform listei de inventariere trimisa de catre administratorul judiciar al societatii.

Documente prezentate de catre administratorul judiciar:

 • Lista de inventar a bunurilor propuse spre evaluare

 

 

 

 

1.4.2. DREPTUL DE PROPRIETATE

 

Dreptul de proprietate evaluat in prezentul raport este dreptul de proprietate asupra activelor societatii pentru care proprietarul prin administratorul judiciar a prezentat documente din care rezulta detinerea in proprietate a bunurilor respective.

 

      Evaluarea acestora are loc in ipoteza lipsei de sarcini, DREPTUL DE PROPRIETATE ESTE DEPLIN.

S-a evaluat dreptul integral de proprietate, valabil si marketabil a bunurilor mobile apartinand  SC NET BET SRL asa cum reiese din actele prezentate.

      Bunurile mobile sunt considerate ca fiind libere de sarcini, evaluate în această ipostază si se considera ca nu există nici o restricţie în ipoteza transmiterii dreptului de proprietate.

 Valorile estimate se refera la intregul drept de proprietate a bunurilor, asa cum se prezinta la data evaluarii.

I.5 SINTEZA EVALUARII

 

Abordarea evaluarii bunurilor este in conformitate cu prevederile Standardelor de Evaluare a Bunurilor- editia 2020.

 

                                              I.5.1. Rezultatele evaluarii

 

In urma aplicarii metodelor de evaluare, prezentate in raport evaluatorul propune:

 

NR.

INV.

DENUMIRE BUN EVALUAT VALOARE DE PIATA PROPUSA

(LEI/BUCATA)   (FARA TVA)

     
147 MINI IMPRIMANTA 83,43
148 MINI IMPRIMANTA 83,43
4 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
20 SISTEM I5 4GB LICENTA WIN 8.1 393,54
273 SWICTH CISCO CATALIST 2900 24,12
479 UPS APC 350 VA 46,51
480 UPS APC 350VA 46,51
481 UPS APC 350VA 46,51
330 ALIX FIREWALL 85,60
354 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
418 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
419 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
443 MONITOR 19″DELL 72,00
444 MONITOR 19″DELL 72,00
149 MINI IMPRIMANTA 83,43
150 MINI IMPRIMANTA 83,43
5 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
21 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 8.1 393,54
272 SWICTH CISCO CATALIST 2900 24,12
482 UPS APC 350VA 46,51
483 UPS APC 350VA 46,51
484 UPS APC 350VA 46,51
331 ALIX FIREWALL 85,60
355 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
420 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
421 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
446 MONITOR 19″DELL 72,00
447 MONITOR 19″DELL 72,00
151 MINI IMPRIMANTA 83,43
152 MINI IMPRIMANTA 83,43
6 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
402 UPS TROY 38,12
403 UPS TROY 38,12
404 UPS TROY 38,11
583 SWITCH REPOTEC 18,43
185 SISTEM CALCUL NETEX OFFICE I3,TASTA 345,02
186 SISTEM CALCUL NETEX OFFICE I3 TASTA 345,02
22 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 8.1 393,54
268 SWICTH CISCO CATALIST 2900 24,12
485 UPS APC 350VA 46,51
332 ALIX FIREWALL 85,60
356 TELEFON YEALINK SIP 19P 18,13
546 PRELUNGITOR SUKO 4P 3M 4,46
153 MINI IMPRIMANTA 83,43
154 MINI IMPRIMANTA 83,43
7 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
23 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 8.1 393,54
486 UPS APC 350VA 46,51
487 UPS APC 350VA 46,51
488 UPS APC 350VA 46,51
333 ALIX FIREWALL 85,60
357 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
422 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
423 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
449 MONITOR 19″DELL 72,00
450 MONITOR 19″DELL 72,00
155 MINI IMPRIMANTA 83,43
156 MINI IMPRIMANTA 83,43
8 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
41 IMPRIMANTA LASER SAMSUNG 115,79
24 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 8.1 393,54
274 SWICTH CISCO CATALIST 2900 24,12
489 UPS APC 350VA 46,51
490 UPS APC 350VA 46,51
491 UPS APC 350VA 46,51
334 ALIX FIREWALL 85,60
358 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
424 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
425 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
452 MONITOR 19″DELL 72,00
453 MONITOR 19″DELL 72,00
157 MINI IMPRIMANTA 83,43
158 MINI IMPRIMANTA 83,43
9 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
42 IMPRIMANTA LASER SAMSUNG 115,79
25 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 8.1 393,54
278 SWICTH CISCO CATALIST 2900 24,12
492 UPS APC 350VA 46,51
493 UPS APC 350VA 46,51
494 UPS APC 350VA 46,51
335 ALIX FIREWALL 85,60
359 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
426 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
427 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
455 MONITOR 19″DELL 72,00
456 MONITOR 19″DELL 72,00
159 MINI IMPRIMANTA 83,43
160 MINI IMPRIMANTA 83,43
10 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
26 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 8.1 393,54
281 SWICTH CISCO CATALIST 2900 24,12
495 UPS APC 350VA 46,51
496 UPS APC 350VA 46,51
497 UPS APC 350VA 46,51
336 ALIX FIREWALL 85,60
360 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
428 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
429 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
458 MONITOR 19″DELL 72,00
459 MONITOR 19″DELL 72,00
161 MINI IMPRIMANTA 83,43
162 MINI IMPRIMANTA 83,43
11 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
27 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 8.1 393,54
282 SWICTH CISCO CATALIST 2900 24,12
498 UPS APC 350VA 46,51
499 UPS APC 350VA 46,51
500 UPS APC 350VA 46,51
337 ALIX FIREWALL 85,60
361 TELEFON YEALINK SIP 19P 18,13
430 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
431 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
461 MONITOR 19″DELL 72,00
462 MONITOR 19″DELL 72,00
163 MINI IMPRIMANTA 83,43
164 MINI IMPRIMANTA 83,43
12 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
28 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 8.1 393,54
279 SWICTH CISCO CATALIST 2900 24,12
501 UPS APC 350VA 46,51
502 UPS APC 350VA 46,51
503 UPS APC 350VA 46,51
338 ALIX FIREWALL 85,60
362 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
432 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
433 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
464 MONITOR 19″DELL 72,00
465 MONITOR 19″DELL 72,00
165 MINI IMPRIMANTA 83,43
166 MINI IMPRIMANTA 83,43
13 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
29 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 8.1 393,54
271 SWICTH CISCO CATALIST 2900 24,12
504 UPS APC 350VA 46,51
505 UPS APC 350VA 46,51
506 UPS APC 350VA 46,51
339 ALIX FIREWALL 85,60
363 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
434 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
435 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
467 MONITOR 19″DELL 72,00
468 MONITOR 19″DELL 72,00
167 MINI IMPRIMANTA 83,43
168 MINI IMPRIMANTA 83,43
14 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
30 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 8.1 393,54
280 SWICTH CISCO CATALIST 2900 24,12
507 UPS APC 350VA 46,51
508 UPS APC 350VA 46,51
509 UPS APC 350VA 46,51
340 ALIX FIREWALL 85,60
364 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
436 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
437 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
470 MONITOR 19″DELL 72,00
471 MONITOR 19″DELL 72,00
169 MINI IMPRIMANTA 83,43
170 MINI IMPRIMANTA 83,43
15 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
31 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 8.1 393,54
277 SWICTH CISCO CATALIST 2900 24,12
510 UPS APC 350VA 46,51
511 UPS APC 350VA 46,51
512 UPS APC 350VA 46,51
341 ALIX FIREWALL 85,60
365 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
438 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
439 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
473 MONITOR 19″DELL 72,00
474 MONITOR 19″DELL 72,00
171 MINI IMPRIMANTA 83,43
172 MINI IMPRIMANTA 83,43
16 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
32 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 8.1 393,54
276 SWICTH CISCO CATALIST 2900 24,12
513 UPS APC 350VA 46,51
514 UPS APC 350VA 46,51
515 UPS APC 350VA 46,51
342 ALIX FIREWALL 85,60
366 TELEFON YEALINK SIP 19P 18,13
440 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
441 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
476 MONITOR 19″DELL 72,00
477 MONITOR 19″DELL 72,00
624 MINI IMPRIMANTA TM-T 70USB EDG 83,43
644 UPS APC 700VA x 3 buc 40,23
612 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
707 SWITCH CISCO 24PORT 60,57
711 TELEFON YEALINK SIP-19 P 18,13
721 IMPRIMANTA HP LJ P2055 51,43
625 MINI IMPRIMANTA TM-T 70USB EDG 83,43
645 UPS APC 700VA x 3 buc 40,23
613 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
696 STATII DE LUCRU DELL OPTIPLEX 3020 153,71
708 SWITCH CISCO 24PORT 60,57
712 TELEFON YEALINK SIP-19P 18,13
626 MINI IMPRIMANTA TM-T 70USB EDG 83,43
646 UPS APC 700VA x 3 buc 40,23
614 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
697 STATII DE LUCRU DELL OPTIPLEX 3020 153,71
705 ALIX 2D13 88,46
709 SWITCH CISCO 24PORT 60,57
713 TELEFON YEALINK SIP-19 P 18,13
849 TELEFON YEALINK SIP-19 P 18,13
853 SWITCH CISCO 60,57
866 CASA MARCAT Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
870 MINI IMPRIMANTA TM-T 70USB EDG 83,43
875 PLACA DE BAZA GIGABYTE 38,22
877 PLACA VIDEO GIGABYTE GTX750 2GB 61,26
879 PROCESOR INTEL CORE I3 33,94
885 HARD DISK 38,22
889 MONITOR 19″ DELL X 2 BUC 72,00
1000 UPS APC 700VA x 3 buc 40,23
723 CASA MARCAT Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
813 MINI IMPRIMANTA TM-M 70 USB EDG X 2 83,43
816 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3020MT 153,71
820 MONITOR 19″ DELL X 2 BUC 72,00
845 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
785 PLACA DE BAZA GIGABYTE 25,48
791 PL VIDEO GIGABYTE 76,44
794 PROCESOR INTEL CORE I3 33,94
803 HARD DISK 31,85
1001 UPS APC 700VA x 3buc 40,23
724 CASA MARCAT Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
814 MINI IMPRIMANTE TM-M 70 USB EDG X 2 83,43
846 TELEFON YEALINK SIP-19 P 18,13
850 ALIX 2D13 PWR CF 88,46
792 PL VIDEO GIGABYTE 76,44
795 PROCESOR INTEL CORE I3 33,94
798 SWITCH CISCO 60,57
804 HARD DISK 31,85
1002 UPS APC 700VA x 3buc 40,23
725 CASA MARCAT Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
806 SUPORT PERETE LCD X 3 BUC 42,06
817 CALCULATOR DELL OPTIPLEX 499,10
848 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
796 PROCESOR INTEL CORE I3 33,94
799 SWITCH CISCO 60,57
805 HARD DISK 31,85
1003 UPS APC 700VA x 3buc 40,23
856 SWICTH CISCO 27,48
867 CASA MARCAT Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
871 MINI IMPRIMANTA TM-T 70USB EDG 83,43
891 UPS APC 700VA X 2 BUC 40,23
972 CASA MARCAT Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
923 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
623 MINI IMPRIMANTA TM-T 70USB EDG 83,43
643 UPS APC 700VA x 3 buc 40,23
611 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
710 SWITCH CISCO 24PORT 60,57
714 TELEFON YEALINK SIP-19 P 18,13
904 CALCULATOR + SOFT WIN 7PRO 127,39
907 MONITOR 29,56
912 KIT TASTATURA+MOUSE MICROSOFT 10,19
915 SWITCH CISCO 60,57
916 PLACA VIDEO GIGABYTE GTX750 2BG 61,26
934 UPS APC 700VA X 2 BUC 40,23
928 TELEFON YEALINK SIP 19P 18,13
905 CALCULATOR + SOFT WIN 7PRO 127,39
908 MONITOR 29,56
913 KIT TASTATURA+MOUSE MICROSOFT 10,19
917 PLACA VIDEO GIGABYTE GTX750 2GB 61,26
973 CASA DE MARCAT Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
935 UPS APC 700VA X 2 BUC 40,23
929 TELEFON YEALINK SIP 19P 18,13
906 CALCULATOR + SOFT WIN 7PRO 127,39
909 MONITOR 29,56
914 KIT TASTATURA+MOUSE MICROSOFT 10,19
918 PLACA VIDEO GIGABYTE GTX750 2BG 61,26
974 CASA DE MARCAT Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
936 UPS APC 700VA X 2 BUC’ 40,23
930 TELEFON YEALINK SIP 19P 18,13
66 MINI IMPRIMANTA 83,43
17 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
50 IMPRIMANTA LASER SAMSUNG 115,79
33 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 8.1 393,54
283 SWICTH CISCO CATALIST 2900 24,12
516 UPS APC 350VA 46,51
517 UPS APC 350VA 46,51
367 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
173 MINI IMPRIMANTA 83,43
18 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
51 IMPRIMANTA LASER SAMSUNG 115,79
34 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 8.1 393,54
284 SWICTH CISCO CATALIST 2900 24,12
518 UPS APC 350VA 46,51
519 UPS APC 350VA 46,51
368 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
67 MINI IMPRIMANTA 83,43
35 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 8.1 393,54
520 UPS APC 350VA 46,51
521 UPS APC 350VA 46,51
264 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 7 393,61
265 SISTEM 15 4GB LIC WIN 7 393,61
541 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
324 SWITCH CISCO 60,57
326 TELEFON YEALINK 18,13
642 UPS APC 700VA+montaj+transport 40,23
68 MINI IMPRIMANTA 83,43
36 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 8.1 393,54
522 UPS APC 350VA 46,51
523 UPS APC 350VA 46,51
542 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
323 SWITCH CISCO 60,57
584 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 7 393,61
585 SISTEM 15 4GB LICENTA WIN 7 393,61
1073 CASA MARCAT Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
1199 SWITCH CISCO 70,67
1076 CASA MARCAT Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
1077 CASA MARCAT Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
1208 SWITCH CISCO 70,67
1075 CASA MARCAT Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
1195 MINI IMPRIMANTA TM-T 70 USB EDG X 2 BUC 97,33
1198 SWITCH CISCO 70,67
1200 CALCULATOR + SOFT WIN 7PRO 161,82
1203 PLACA VIDEO GIGABYTE GTX750 71,47
1210 MINI IMPRIMANTA TM-T 70USB EDG 97,33
1074 CASA MARCAT Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
1056 UPS APC 700VA X 2 BUC 46,93
1204 CALCULATOR + SOFT WIN 7PRO 161,82
1205 PLACA VIDEO GIGABYTE GTXX750 71,47
1209 STATII DE LUCRU DELL OPTIPLEX 3020 179,33
1215 MINI IMPRIMANTA TM-T 70USB EDG 97,33
1216 MINI IMPRIMANTA TM-T 70USB EDG 97,33
1220 IMPRIMANTA LASER SAMSUNG 268,97
1223 MINI IMPRIMANTA X 2 BUC 97,33
1230 MONITOR 19″ DELL X 2 BUC 84,00
1078 CASA MARCAT Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
1065 CALCULATOR + SOFT WIN 7PRO X 2 BUC 324,91
1067 SWITCH CISCO 70,67
1069 KIT TASTATURA+MOUSE MICROSOFT 7,38
1071 PLACA VIDEO GIGABYTE GTX750 2 BG X 2 BUC 71,47
1114 MINI IMPRIMANTA TM-T 70USB EDG 97,33
1066 CALCULATOR + SOFT WIN 7PRO 162,45
1068 SWITCH CISCO 70,67
1070 KIT TASTATURA+MOUSE MICROSOFT 7,38
1072 PLACA VIDEO GIGABYTE GTX 750 2 GB 71,47
1079 CASA MARCAT Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
1115 MINI IMPRIMANTA TM-T 70USB EDG 97,33
1232 MONITOR 19″ DELL X 2 BUC 84,00
1093 CALCULATOR + SOFT WIN 7PRO 146,42
1094 CALCULATOR + SOFT WIN 7WIN PRO X 2 339,39
1096 IMPRIMANTA 68,15
1097 SWITCH CISCO 70,67
1098 PLACA VIDEO GIGABYTE GTX750 2 GB 71,47
1099 KIT TASTATURA+MOUSE MICROSOFT x 2 BUC 14,73
1165 MINI IMPRIMANTA TM-T 70USB EDG X 2 BUC 97,33
1168 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
1117 CALCULATOR + SOFT WIN 7PRO X 2 BUC 302,18
1121 MONITOR 34,09
1125 SWITCH CISCO 70,67
1129 KIT TASTATURA SI MOUSE 14,76
1133 PLACA VIDEO GIGABYTE GTX750 X 2 71,47
1137 MINI IMPRIMANTA TM-T 70USB EDG 97,33
1235 ALIX 2D13 103,20
1118 CALCULATOR + SOFT WIN 7PROx 2 buc 302,18
1122 MONITOR 34,09
1126 SWITCH CISCO 70,67
1130 KIT TASTATURA SI MOUSE 14,76
1134 PLACA VIDEO GIGABYTE GTX750 X 2 BUC 71,47
1138 MINI IMPRIMANTA TM-T 70USB EDG 97,33
1187 KIT TASTATURA+ MOUSE MICROSOFT 17,07
1188 SWITCH CISCO 70,67
1119 CALCULATOR + SOFT WIN 7PRO X 2 BUC 302,18
1123 MONITOR 34,09
1127 SWITCH CISCO 70,67
1131 KIT TASTATURA SI MOUSE 14,76
1135 PLACA VIDEO GIGABYTE GTX750 X 2 BUC 71,47
1139 MINI IMPRIMANTA TM-T 70USB EDG 97,33
1170 CASA DE MARCAT A100S SERIE ED145551 Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
1120 CALCULATOR + SOFT WIN 7PRO X 2 BUC 302,18
1124 MONITOR 34,09
1128 SWITCH CISCO 70,67
1132 KIT TASTATURA SI MOUSE 14,76
1136 PLACA VIDEO GIGABYTE GTX750 X 2 BUC 71,47
1140 MINI IMPRIMANTA TM-T 70USB EDG 97,33
1141 CASA DE MARCAT ACTIVA AC409897 Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
1236 ALIX 2D13 103,20
1169 CASA DE MARCAT FISCALA A100 SERIE ED146064 Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
69 MINI IMPRIMANTA 83,43
174 MINI IMPRIMANTA 83,43
175 MINI IMPRIMANTA 83,43
176 MINI IMPRIMANTA 83,43
177 MINI IMPRIMANTA 83,43
178 MINI IMPRIMANTA 83,43
179 MINI IMPRIMANTA 83,43
180 MINI IMPRIMANTA 83,43
181 MINI IMPRIMANTA 83,43
182 MINI IMPRIMANTA 83,43
19 CASA DE MARCAT FISCALA Valorificare prin centre de recuperare materiale refolosibile
184 SERVER HP 2SAS 300GB 10K 3168,99
269 SWITCH ACCES CISCO WS-C29XX-24 542,06
285 SWITCH ACCES CISCO WS-C29XX-24 542,06
286 SWITCH ACCES CISCO WS-C29XX-24 542,06
287 SWITCH ACCES CISCO WS-C29XX-24 3 buc 542,06
290 SWITCH ACCES CISCO WS-C29XX-8TT-S 542,06
478 UPS APC 350VA 6BUC*517.28 46,51
346 TELEFON YEALINK SIP 19P 18,13
347 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
348 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
349 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
350 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
351 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
352 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
353 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
369 TELEFON YEALINK SIP 26P 68,06
370 TELEFON YEALINK SIP26P 68,06
396 ALIX 2D13 PWR CF 88,46
397 SWITCH CISCO 60,57
398 TELEFON YEALINK SIP19P 18,13
977 SEIF ASG 46 EL 1064,00
1227 SEIF ASG 46 EL 1140,00
1228 SEIF ASG 46 EL 1140,00

 

Argumentele care au stat la baza elaborarii acestei opinii precum si considerente privind valorile sunt:

Valoarea a fost estimată la data 18.06.2020.

Valoarea a fost estimată considerând proprietatea în cea mai bună utilizare a sa.

Valoarea este un concept economic referitor la preţul cel mai probabil, convenit de

vânzătorii şi cumpărătorii unui bun sau serviciu, disponibil pentru cumpărare.

Valoarea nu reprezintă un fapt, ci o estimare a celui mai probabil preţ care va fi plătit pentru bunuri sau servicii, la o anumită dată, în conformitate cu o anumită definiţie a valorii.

Valoarea estimata in lei este valabila la data evaluarii.

Valoarea estimată este subiectivă.

Ea este rezultatul analizelor evaluatorului şi se bazează pe ipotezele şi ipotezele speciale enunţate în raport.

Valoarea este o predictie.

Valoarea nu tine seama de responsabilitatile de mediu.

Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

         Valoarea nu contine TVA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.6  CERTIFICAREA EVALUATORULUI

 

Prin prezenta in limita cunostintelor si informatiilor detinute, certific ca afirmatiile prezentate si sustinute in acest raport sunt adevarate si corecte, fiind verificate in limita posibilitatilor. De asemenea se certifica faptul ca analizele si concluziilor prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate si conditiile limitative specifice ce sunt analizate, opiniile si concluziile noastre personale fiind nepartinitoare din punct de vedere profesional.

In plus, certific ca nu am nici un interes prezent sau de perspectiva in proprietatea ce face obiectul prezentului raport de evaluare si nici un interes sau influenta legata de partile implicate.

Suma ce revine drept plata pentru realizarea prezentului raport se face la munca prestata si in nici un caz in functie de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza dorinta clientului de obtinere a unui rezultat dorit sau de aparitia unui eveniment ulterior.

Proprietatea care face obiectul raportului de evaluare a fost inspectata personal, factorii care influenteaza valoarea au fost analizati in functie de datele si informatiile puse la dispozitie de catre beneficiar la data evaluarii, precum si cele culese la data inspectiei cu privire la zona si posibilitatile de dezvoltare a proprietatii.

Acest raport de evaluare nu se bazeaza pe solicitarea obtinerii unei valori minime/maxime, solicitare venita din partea beneficiarului sau a altor persoane care au interse legate de beneficiar sau aprobarea unui imprumut.

In deplina cunostinta de cauza, analizele, opiniile si concluziile sunt limitate numai la ipotezele si conditiile limitative si se constituie ca analize nepartinitoare exprimate si au fost realizate in conformitate cu cerintele Standardelor de Evaluare a Bunurilor 2020. Prezentul raport de evaluare se supune normelor ANEVAR si poate fi expertizat(la cerere) si verificat, in conformitate cu Standardele de verificare ANEVAR.

De asemenea, evaluatorul nu este responsabil de omiterea de catre proprietar a unor date si informatii referitoare la bunurile ce fac obiectul evaluarii.

Acest raport de evaluare este confidential atat pentru client cat si pentru evaluator si este valabil numai pentru scopul mentionat in acesta ; nu se asuma nici o responsabilitate daca este transmis altei persoane fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop.

Raportul de evaluare nu va putea fi inclus, in intregime sau partial, in documente, circulare sau in declaratii, nici publicat sau mentionat in alt fel, fara acordul scris al evaluatorului si al clientului acestuia, cu specificatia formei si al contextului in care urma sa apara.

Evaluatorul nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau sa depuna marturie in instanta, referitor la proprietatea evaluata.

Valorile estimate de evaluator sunt valabile la data prezentata in acest raport.

La data elaborarii prezentului raport de evaluare, evaluatorul care semneaza mai joseste membru ANEVAR, a indeplinit cerintele programului de pregatire profesionala continua ANEVAR, are competenta necesara intocmirii acetui raport si are incheiata asigurare de raspundere profesionala la ALLIANTZ-ION TIRIAC S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.7. DECLARATIE DE CONFORMITATE

 

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanţă cu reglementările Standardelor de Evaluare a Bunurilor – editia 2020 şi cu ipotezele şi ipotezele speciale cuprinse în prezentul raport.

Declar că nu am nici o relaţie particulară cu clientul şi nici un interes actual sau viitor faţă de proprietatea evaluata.

Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obţinerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client.

În aceste condiţii, subsemnata, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele şi concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

Evaluatorul certifică faptul că bunurile au fost inspectate personal de catre acesta în prezenţa proprietarului, de la care a primit şi informaţii referitoare la aceasta;

Nici o persoană, cu excepţia celor specificate în raport, nu a acordat asistenţă profesională evaluatorului în elaborarea raportului;

In prezent evaluatorul este membru ANEVAR, a indeplinit programul de pregatire profesionala continua si are incheiata asigurarea de raspundere profesionala.

 

Evaluator: ing. Coarfa Ramona-Mihaela

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II. MATERIAL DOCUMENTAR SI BIBLIOGRAFIC

 

Pentru intocmirea lucrarii am folosit urmatoarele:

 • Expertiza tehnica intocmita de Ing. C. Durlut si N. Ionescu
 • Preturile actuale practicate de societati comerciale care tranzactioneaza asemenea bunuri (vanzari diferite sau oferte de vanzare) sau preturile acestora evaluate conform normativelor si hotararilor guvernamentale in vigoare
 • Hotararea Guvernamentala nr.2139/2004 republicata in 2008
 • Standarde de Evaluare a Bunurilor (Ed.2020)
 • Indici de actualizare a preturilor conform ratei medii a inflatiei, elaborati de Institutul National de Statistica.

CAPITOLUL III. CONSTATARI

 

Bunurile mobile supuse evaluarii fac parte din categoria mijloacelor fixe cu durata normata de utilizare neconsumata/consumata la data evaluarii.

Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 si HG 2139/2004, durata normata de utilizare a mijloacelor fixe se determina in functie de data de punere in functiune a acestora (data primei achizitii de la fabricant sau data PIF).

In baza declaratiilor reprezentantului din partea societatii Dl Dan Bololoi – prezent la vizita, in data de 23.05.2020 in loc.Branesti, judet Ilfov, cat si din documentele si informatiile prezentate de catre acesta, am retinut caracteristicile si starea tehnica a bunurilor supuse evaluarii. Bunurile nu au putut fi verificate functional, datorita faptului ca acestea sunt depozitate intr-o incapere fara sursa de curent electric.

Activitatea societatii este de tip « activitati de jocuri de noroc si pariuri » iar bunurile au fost intens utilizate ceea ce a dus la o deteriorare masiva a acestora. Majoritatea bunurilor sunt uzate atat fizic cat si moral, unele au defectiuni iremediabile(din declaratiile reprezentantului societatii prezent la vizita), si totodata durata normata de utilizare a acestora este depasita.

Produsele de tip IT (servere, routere, etc) reprezinta loturi depasite atat tehnic cat si functional. Sitemele de calcul IT sunt invechite, depasite tehnic, cu o durata normata de utilizare intre 2 si 4 ani, durata ce a fost depasita.

Casele de marcat fiscale sunt modele vechi, si conform legii, din 2018, toti operatorii economici trebuie sa foloseasca noile case de marcat cu jurnal electronic, nu pe suport de hartie. In consecinta consider ca acest tip de casa de marcat nu este vandabil, dar pot fi valorificate prin centre de recuperare materiale refolosibile.

 

                                      CAPITOLUL IV. EVALUARE TEHNICA

 

IV.1. NOTIUNI GENERALE SI ABORDAREA IN EVALUARE

 

Evaluarea este un proces de estimare a valorii care exprima un fapt, o calitate a bunului mobil, urmarindu-se stabilirea unei valorii de piata sau de inlocuire ramasa actualizata si care face parte din patrimoniul societatii.

Valoare este un concept economic care se refera la pretul cel mai probabil la care ar ajunge vanzatorii si cumparatorii unui bun pus in vanzare.

Valoare nu este un fapt, ci o estimare pe baza unui pret ipotetic.

Avand in vedere scopul prezentei evaluari, in lucrarea de fata se va incerca stabilirea unei valori de piata.

Conform STANDARDELOR DE EVALUARE A BUNURILOR – 2020, valoarea de piata se defineste ca « Suma estimata pentru care un activ sau datorie ar putea fi schimbat(a), la data evaluarii, intre un cumparator hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing adecvat, si in care partile au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere ».

Valoarea de lichidare reprezintă suma care s-ar realiza prin vânzarea unui activ sau grup de active în mod individual (element cu element). Valoarea de lichidare trebuie să ia în considerare costurile necesare aducerii activelor în starea de vandabilitate, precum și costurile generate de cedarea lor. Valoarea de lichidare se poate determina în două ipoteze de evaluare diferite:

(a) vânzarea ordonată, în urma unei activități adecvate de marketing

(b) vânzarea forțată cu o perioadă limitată pentru activitatea de marketing

Conform Standardelor de Evaluare a Bunurilor 2020 , SEV 100 – Cadrul general, „vânzarea ordonată” descrie valoarea care s-ar putea realiza prin vânzarea unui grup de active, în cadrul procesului de lichidare, având la dispoziție o perioadă de timp rezonabilă pentru a găsi un cumpărător (sau cumpărători), vânzare unde cumpărătorul este constrâns să vândă activele în starea în care se află și în locul în care se află acestea. Perioada rezonabilă pentru a găsi un cumpărător (sau cumpărători) poate varia în funcție de tipul activului și condițiile de piață.

Tot conform acestor standarde termenul de „vânzare forţată” se utilizează deseori în situaţiile când un vânzător este constrâns să vândă şi, în consecinţă, nu are la dispoziţie o perioadă de marketing adecvată. Preţul care ar putea fi obţinut în aceste situaţii va depinde de natura presiunii exercitate asupra vânzătorului şi de motivele pentru care nu poate să dispună de o perioadă de marketing adecvată. De asemenea, ar putea reflecta consecinţele asupra vânzătorului cauzate de imposibilitatea de a vinde în perioada disponibilă. Preţul obtenabil într-o vânzare forţată nu poate fi estimat în mod realist, cu excepţia cazului când se cunosc natura şi motivul constrângerilor asupra vânzătorului. Preţul pe care un vânzător îl va accepta în cadrul unei vânzări forţate va reflecta mai degrabă situaţia lui specială decât pe cea a vânzătorului ipotetic hotărât din definiţia valorii de piaţă. Preţul obtenabil într-o vânzare forţată are numai întâmplător o legătură cu valoarea de piaţă sau cu orice alte tipuri ale valorii definite în acest standard. O „vânzare forţată” reprezintă o descriere a situaţiei în care are loc schimbul şi nu un tip al valorii distinct.

Daca se cere o indicaţie asupra preţului obtenabil într-o vânzare forţată, va fi necesar să se identifice în mod clar motivele constrângerii vânzătorului, inclusiv consecinţele imposibilităţii de a vinde în perioada specificată, prin stabilirea unor ipoteze adecvate. Dacă la data evaluării nu există astfel de situaţii, ele trebuie clar identificate ca fiind ipoteze speciale.

Vânzarea forțată reflectă de regulă prețul cel mai probabil care se poate obține pentru o anumită proprietate, atunci când sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(a) finalizarea tranzacției într-o perioadă scurtă de timp,

(b) activul este supus condițiilor de piață prevalente la data evaluării sau în intervalul la care se presupune finalizarea tranzacției,

(c) atât cumpărătorul cât și vânzătorul acționează prudent și în cunoștință de cauză,

(d) vânzătorul este constrâns să vândă,

(e) cumpărătorul are o motivație tipică,

(f) ambele părți acționează în interesul propriu,

(g) nu este posibilă o activitate normală de marketing din cauza timpului scurt de expunere pe piață și

(h) plata se va face în numerar.

 

In evaluarea oricarui tip de proprietate, trebuie utilizate numai procedurile si metodele de evaluare recunoscute, conform STANDARDELOR DE EVALUARE A BUNURILOR, editia 2020.

        Metodologia de evaluare a “valorii de piaţă” a ţinut cont de scopul evaluării, tipul proprietăţii şi de recomandările Standardelor de Evaluare a Bunurilor, editia 2020 :

Evaluarea bunurilor mobile – Standardele  de  Evaluare a Bunurilor, ediţia 2020

 • SEV 100 – Cadrul general
 • SEV 101 – Termenii de referinta ai evaluarii
 • SEV 102 – Documentare si conformare
 • SEV 103 – Raportare
 • SEV 104 – Tipuri ale valorii
 • SEV 105 – Abordari si metode de evaluare
 • SEV 300 – Masini , echipamente si instalatii
 • GEV 620 – Evaluarea bunurilor mobile de natura masinilor, echipamentelor, instalatiilor si stocurilor

In procesul de evaluare a imobilizarilor corporale mobile cat si a proprietatilor imobile sunt recunoscute trei abordari ale valorii cum ar fi :

 • Abordarea prin cost
 • Abordarea prin piata
 • Abordarea prin venit

Fiecare abordare se bazeaza pe principiul substitutiei, conform caruia atunci cand sunt disponibile mai multe bunuri sau servicii similare, cel cu pretul cel mai scazut va avea cea mai mare cerere si cea mai raspandita distributie.

Pretul unei proprietati stabilite pe o piata data este limitat de preturile platite in mod frecvent pentru proprietati concurente pe acelasi segment de piata.

In lucrarea de fata se va efectua evaluarea prin metoda costului de inlocuire.

 

IV.2. DESCRIEREA TEHNICA SI FUNCTIONALA

 

IV.2.1. MACROIDENTIFICAREA:

 

Informatii despre societate:

 

Denumire societate:     SC NET BET SRL  
Codul fiscal:     32284474  
Certificatul de inregistrare: J40/11866/2013
Adresa sediului central:   Str.Sirenelor, nr.91, sector 5, Bucuresti  

 

Sursele de informatii:

 • Aspecte juridice;
 • Informatii culese de catre evaluator (stadiul fizic al bunurilor mobile);
 • Informatii privind cererea si oferta preluate de la client si din publicatii si

site-uri de profil;

 • Datele si informatiile pentru estimarea costului de inlocuire brut au fost

extrase din cataloage de specialitate

 • Informatiile privind starea actualã a bunurilor evaluate au fost primite de la reprezentantul societatii prezent la vizita – domnul Dan Bololoi.

 

 1. 2.2 MICROIDENTIFICAREA

         Activitatea de microidentificare presupune analiza in detaliu a bunurilor supuse evaluarii sub aspectul caracteristicilor acestora, a starii lor tehnice, etc.

 

             IV.2.3.  ASPECTE PRIVIND UTILIZAREA

 

Bunurile mobile fac parte din patrimoniul societatii comerciale SC NET BET SRL.

 

        IV.3.DESCRIEREA SI ANALIZA PIETEI BUNURILOR MOBILE

 

          IV.3.1.DEFINIREA PIETEI SPECIFICE

 

        Piaţa  se poate defini ca fiind mediul in care bunurile, marfurile si serviciile se schimba intre cumparatori si vanzatori, prin mecanismul preturilor. Toate pietele sunt influentate de atitudinile, motivatiile si interactiunile participantilor pe piata, care la randul lor se afla sub actiunea unor influente sociale, economice, guvernamentale si fizice.

Pieţele echipamentelor si maşinilor se pot clasifica astfel:

 • După aria pieţei aceasta poate fi:
  • locală,
  • naţională
  • internaţională,
 • După forma de tranzacţionare pe piaţă (starea bunurilor)
  • bunuri noi
  • bunuri „second-hand”

Piaţa obiectelor comerciale este relativ stationara, existand o larga paleta a ofertei de produse noi, dar mai ales, a celor second hand. Cererea este in relativa stagnare si chiar scadere, greu de cuantificat, datorita aparitiei sezoniere a unor unitati comerciale de mica anvergura, precum si de inchiderea altora, cu efect de aparitie a unor oferte de preturi reduse la sisteme IT, aparate specifice etc.

Bunurile evaluate in prezentul raport de evaluare sunt bunuri ce fac parte din patrimoniul societatii.

 

           IV.3.2. ANALIZA OFERTEI

 

Oferta reprezintă numărul dintr-un tip de proprietate care este disponibil pentru vânzare sau închiriere la diferite preţuri, pe o piaţă dată, într-o anumită perioada de timp.

Existenţa ofertei pentru o anumita proprietate la un anumit moment, anumit preţ şi un anumit loc indică gradul de raritate a acestui tip de proprietate.

Oferta de astfel de bunuri mobile se manifestă pe două segmente diferite ce trebuie analizate critic şi cu informaţii suficiente:

Oferta de bunuri noi    prezentata de producători în general, sau la comenzi lansate de solicitant efectuate pe baza unor produse standard (echipamente şi dotări) sau adaptate cerinţelor clientului.

Piaţă este marcată de existenţa unor sisteme de finanţate non-piaţă (rate, leasing,         credite subvenţionate, şamd.)

Ofertele cuprind după caz şi garanţie şi piese de schimb, documentaţii tehnice, precum şi orice alte elemente de consultanţă tehnică pe perioada de achiziţie şi de garanţie;

Ordinul de mărime de preţ este semnificativ, apelându-se la surse atrase, sau finanţări.

Bunurile sunt, în general puternic depreciate.

În general nu sunt bunuri învechite, dar care nu au fost supuse unor revizii sau reparaţii capitale, recondiţionări sau alte astfel de operaţiuni.

Piaţă este marcată de existenţa unor oferte foarte avantajoase, expuneri fără un

marketing adecvat.

 

  IV.3.3. ANALIZA CERERII

 

Cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit tip de proprietate pentru care se manifestă dorinţa pentru cumpărare sau închiriere, la diferite preţuri, pe o anumită piaţă, într-un anumit interval de timp.

Nivelul acestei cereri determină atractivitatea unui proprietăţi.

Cererea manifestată pe piaţă este în funcţie de  cererea unor produse competitive (ca şi bun finit al operaţiilor desfăşurate). Orientarea pieţei spre componente mai puţin poluante, reciclabile şi mai economice afectează direct cererea de astfel de bunuri.

Cererea de asemenea bunuri este diferită in funcţie de utilitatea, capacitatea,parametrii tehnici şi de starea lor, de piata constructiilor, de sezonalitatea ei, renumele firmei producătoare, etc.

    Analizand piata cumpararilor cu cea a vanzarilor se observa un dezechilibru oferta fiind mai mare decat cererea (obiecte greu vandabile, datorita uzurii – cu tendinte de stagnare / scadere a preturilor in urmatoarele 12 luni).

 

  IV.3.4. ECHILIBRUL PIETEI

 

Se constată că astfel de bunuri sunt tranzacţionate pe piaţă.

Există societăţi specializate care preiau bunurile la preţuri mici efectuând lucrări de reparaţii şi modificări astfel încât să poată fi înlăturate uzurile fizice semnificative şi deprecierile funcţionale aferente.

Aceste societăţi sunt cunoscute pe piaţă şi ca şi speculanţi ai unor oferte „sub piaţă” (de la lichidări, dezafectări, închideri de capacităţi, şamd.).

Totodată marii producători practică discount-uri semnificative pentru firmele ce achiziţionează un număr mai mare de astfel de bunuri. Tot ei sau firme din grupul lor se ocupă de facilitarea accesului la surse de finanţare atractive pentru cumpărători. Se constată că o serie de societăţi practică periodic preţuri promoţionale.

Echilibrul pieţei studiat trebuie şi el delimitat pe cele două tipuri de sub-pieţei delimitate la capitolul aferent ofertei, respectiv:

– bunuri noi tranzacţii între producători/distribuitori, pe de-o parte şi cumpărători din domeniu pe de-alta. Tranzacţiile au în general incluse garanţia, consultanţă generală, piese de schimb.

– bunuri second-hand, tranzacţii între deţinători şi cumpărători din domeniu (intermediari sau utilizatori). În general tranzacţiile nu au incluse nici un fel de elemente ataşate şi nu se referă la garanţie. La limita inferioară a acestei pieţe se situează valorificarea pe subansamble şi la limita inferioară la materiale refolosibile;

Având în vedere cele de mai sus s-au efectuat analize, pornind de la caracteristicile principale comune.

Configuratia pietei de astfel de bunuri este un element care reflecta fidel caracteristicile actuale ale acesteia.

Sursele de informatii: site-uri de specialitate

 

 

 

 

 

 

IV.4. ABORDAREA  PRIN  COST A IMOBILIZARILOR CORPORALE MOBILE

 

În general, abordarea prin cost(SEV 220) este adoptată pentru evaluarea imobilizărilor corporale mobile, mai ales în cazul activelor individuale care sunt specializate.

Aceasta se aplică prin determinarea costuluide înlocuire net  al activului.

Costul de înlocuire al activului de evaluat se estimează de către un participant pe piaţă.

Costul de înlocuire este costul pentru a obţine un activ alternativ, cu utilitate echivalentă. Acesta poate fi fie un echivalent modern cu aceiaşi funcţionalitate, fie costul de reproducere a unei replici exacte a activului subiect.

Cea de a doua variantă este adecvată în cazul în care costul unei replici va fi mai mic decât costul unui echivalent modern sau dacă utilitatea activului subiect poate fi oferită doar de o replică şi nu de echivalentul modern. 

Abordarea prin cost estimeaza valoarea prin determinarea costului actual (de inlocuire sau de reconstructie brut) al bunului din care se scad deprecierile din orice cauze (fizice, economice, functionale), deprecieri care conduc la pierderea de valoare a bunului.

In cazul de fata abordarea are ca baza de calcul costul de inlocuire pentru  bunuri similare pentru care s-au gasit oferte pe piata ale diferitilor producatori.

        In situatia in care piata nu ofera date suficiente pentru stabilirea costului de inlocuire (bunul respectiv nu se mai produce), pentru evaluarea acestuia se aplica metoda actualizarii costului de achizitie cu ajutorul indicilor de inflatie stabiliti de Institutul National de Statistica.

Pentru stabilirea cat mai exacta a gradului de uzura fizica, functionala si economica a bunurile supuse evaluarii se au in vedere urmatoarele :

 • starea tehnica a acestora
 • deteriorarea din cauza varstei
 • conditii de exploatare
 • uzura componentelor care functioneaza in miscare relativa, unele fata de altele
 • modul de efectuare a reparatiilor planificate
 • cheltuieli de exploatare excedentare
 • supradimensionare
 • legislatie
 • cerere si oferta
 • etc

 

In baza celor stabilite mai sus se pot determina si aprecia deprecierile care contribuie la stabilirea valorii actuale ramase (Var) a bunurilor mobile evaluate cu ajutorul relatiei :

 

Var = Vn (1 – D1/100) (1-D2/100) (1 – D3/100) unde :

 

Vn = costul de reproductie sau costul de inlocuire, dupa caz

D1 = depreciere fizica estimata

D2 = depreciere functionala estimata

D3 = depreciere economica estimata

 

 1. 4.1. EVALUARE PROPRIU ZISA

 

In baza celor stabilite mai sus se procedeaza la evaluarea bunurilor mobile cuprinse in contract.

Pe parcursul evaluarii propriu zise vor fi folositi urmatorii termeni :

 • Vn = costul de inlocuire al bunului evaluat oferit de societatile care comercializeaza

asemenea bunuri.

 • N. = durata de viata utila normata pentru un bun mobil conform hotararilor guvernamentale existente la datele respective ( HG 2139/2004).
 • DVFR = durata de viata fizic ramasa – varsta ce se asteapta sa mai fie utilizat bunul mobil in urma aplicarii hotararilor guvernamentale existente la datele respective, precum si in baza constatarilor facute de evaluator in urma inspectiei
 • = durata de viata consumata la momentul inspectiei
 • D1 = depreciere fizica estimata, la data evaluarii
 • D1 = VEf / (VEf+DVFR) x 100
 • D2= deprecierea functionala este estimata de evaluator in functie de factorii ce concura la existenta acesteia, cum ar fi :

– aparitia de modele noi cu performante superioare

– cheltuieli de exploatare excedentara

– supradimensionare

– ineficienta, etc

Deprecierea functionala se apreciaza pentru fiecare bun mobil in parte in functie de starea tehnica si vechimea acestuia si va fi specificata in fisa tehnica de evaluare a fiecarui bun mobil.

D3 = deprecierea economica denumita si deprecierea externa este definita ca pierdere din valoare sau utilitate a unei proprietati cauzata de factori externi acesteia cum ar fi:

– concepte de management

– lipsa fortei de munca

– inaccesibilitatea pietei

– cerere si oferta, etc.

Deprecierea economica se apreciaza pentru fiecare bun mobil in parte de catre evaluator, luandu-se in considerare factorii mentionati mai sus.

 

IV.5. ABORDAREA PRIN PIATA A IMOBILIZARILOR CORPORALE MOBILE

 

Pentru clasele de imobilizări corporale mobile care sunt omogene, de exemplu autovehicule sau anumite tipuri de echipamente de birou sau utilaje industriale, în mod obişnuit este utilizată abordarea prin piaţă, deoarece există date suficiente privind vânzări sau oferte recente ale unor active similare.

Abordarea prin piata este procesul in care valoarea se estimeaza prin analiza pietei (tranzactii incheiate) sau oferte de pret pentru bunuri mobile similare si prin compararea acestor proprietati cu proprietatea supusa evaluarii.

De obicei, este dificil de a gasi active de comparatie identice cu cel in cauza, si de aceea trebuie aplicate ajustari ale preturilor activelor comparabile cu cel in cauza, de acea metodologia acestei abordari recomanda ajustari ale preturilor comparabilelor vandute pentru a da acestora caracteristicile aproximative activului in cauza.

In metoda pietei directe, valoarea  este estimata prin compararea bunului mobil cu bunuri similare care au fost recent vandute (tranzactionate) sau sunt in oferta pentru vanzare.

O premisa majora a metodei pietei directe este aceea ca valoarea proprietatii mobile este legata direct de preturile competitive ale bunurilor comparabile.

Elementele de piata pe baza carora se practica comparatiile, apoi ajustarile (corectiile), sunt luate tot din piata si reflecta ceea ce cumparatorii considera a fii pretul pe care sunt dispusi sa il plateasca. Procedura de lucru in abordarea prin piata a vanzarilor prevede  anumite ajustari.

Daca preturile acestor bunuri mobile sunt inferioare obiectului, atunci se va efectua o ajustare pozitiva iar daca bunurile mobile comparabile sunt superioare obiectului intr-o anumita caracteristica a lor, atunci pretul acestor bunuri este ajustat in jos.

De retinut este faptul ca pretul bunurilor de pe piata este ajustat si nu al bunului mobil ce face obiectul raportului de evaluare.

Elementele de piata sunt testate de datele pietei, pentru a determina care elemente sunt sensibile la schimbare si cum afecteaza acestea valoarea.

 

IV.5.1. EVALUARE PROPRIU ZISA

 

Metoda consta in estimarea valorii de piata a unui bun mobil prin compararea cu bunuri similare care au fost recent vandute sau sunt in oferta pentru vanzare.

In prezenta lucrare, avand in vedere marea diversitate a bunurilor evaluate se are in vedere folosirea acestei metode acolo unde piata ofera datele necesare.

In cazul bunurilor mobile supuse evaluarii si in urma cercetarii atente a pietei second hand,  daca aceasta ofera bunuri similare second hand, se au in vedere folosirea metodelor:

 1. Cand piata ofera bunuri similare identice si unde diferentele de stare tehnica, ore de functionare, km parcursi, etc pot fi cuantificabile se aplica metoda comparatiei directe.
 2. Cand piata second hand ofera bunuri similare de alta factura si cu alte caracteristici care nu pot fi cuantificabile se aplica metoda comparatiei relative unde diferentele se cuantifica cu semnul plus sau minus, semn dat de natura diferentei comparabile cu bunul nostru( superior se cuantifica cu – si inferior cu +) urmand ca bunul nostru sa se gaseasca valoric intre comparabilele cu plus si cele cu minus si valorile acestora vor fi comparate cu valorile obtinute prin metoda costurilor deoarece piata ofera, in majoritatea cazurilor, bunuri identice noi.

Acolo unde datele de piata nu vor fi suficiente si nu se va putea aplica aceasta metoda, se va face evaluare prin metoda costurilor .

 

CAPITOLUL V. IPOTEZE SI IPOTEZE SPECIALE

 

Prin determinarile efectuate, prin utilizarea metodelor prezentate, cunoscute pentru stabilirea valorii de piata ramase (metoda costurilor)– in ipoteza utilizarii in continuare, valorile propuse de evaluator in conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor, au un caracter coerent si au fost obtinute in urmatoarele ipoteze speciale:

– prezentul raport este întocmit la cererea clientului şi în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terţă persoană fără obţinerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării şi evaluatorului verificator. Nu se asumă responsabilitatea faţă de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării şi celor care au obţinut acordul scris şi nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acţiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

– raportul de evaluare îşi păstrează valabilitatea numai în situaţia în care condiţiile de piaţă, reprezentate de factorii economici, sociali şi politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea   evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia şi care nu sunt cunoscute de către evaluator. În acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că obiectele evaluate apartin  S.C. NET BET SRL, in lipsa altor acte de proprietate (Facturi si Bonuri fiscale) se poate concluziona că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată şi aceasta nu este limitata. În cazul în care există o asemenea situaţie şi este cunoscută de catre evaluator, aceasta este menţionată în raport.

– dacă nu se arată altfel în raport, se înţelege că evaluatorul nu are cunoştinţă asupra stării ascunse sau invizibile a stocului de marfa (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea şi structura fizică  etc.), sau asupra condiţiilor adverse economice sau mediu de afaceri , care pot majora sau micşora valoarea proprietăţii. Se presupune că nu există astfel de condiţii dacă ele nu au fost observate, la data inspecţiei, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obişnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de calitate sau ca un raport detaliat al stării proprietăţii, astfel de informaţii depăşind sfera acestui raport şi/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanţii explicite sau implicite în privinţa stării în care se află proprietatea şi nu este responsabil pentru existenţa unor astfel de situaţii şi a eventualelor lor consecinţe şi nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

– evaluatorul obţine informaţii, estimări şi opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile şi evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate şi corecte. Evaluatorul nu îşi asumă responsabilitatea în privinţa acurateţei informaţiilor furnizate de terţe părţi.

– conţinutul acestui raport este confidenţial pentru client şi destinatar şi autorul nu îl va dezvălui unei terţe persoane, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Standardele de Evaluare a Bunurilor şi/sau atunci când proprietatea a intrat în atenţia unui corp judiciar calificat.

Evaluatorul a fost de acord să-şi asume realizarea misiunii încredinţate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client şi în scopul precizat în raport.

– reprezentantul societatii este raspunzator pentru corelarea/corespondenta datelor de identificare juridica cu cele contabile si faptice cu privire la activele subiecte, prezentate evaluatorului.

– evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informatiile pe care le-a avut la dispozitie fiind posibile existenta si a altor informatii de care evaluatorul nu avea cunostinta.

– informatiile furnizate de proprietar sau reprezentantul acestuia, sunt considerate autentice

-ofertele prezentate de producatori sunt considerate ca fiind reale si corecte si nu prezinta aspecte ascunse.

– analizele si concluziile sunt limitate numai la ipotezele si conditiile prezentate in raport.

– evaluatorul nu are nici un interes asupra bunurilor evaluat.

– onorariul evaluatorului nu este conditionat de nici un interes asupra bunului evaluat.

– posesia acestui raport sau a unei copii a sa nu da dreptul de a-l face public fara aprobarea scrisa a evaluatorului.

– potrivit scopului acestei evaluari, evaluatorul nu va fi solicitat sa acorde consultanta ulterioara sau sa depuna marturie in instanta.

– continutul acestui raport atat in totalitate cat si in parte (in special concluziile, identitatea evaluatorului sau a firmelor cu care a colaborat) nu va fi difuzat in public prin publicitate, relatii publice, stiri sau alte medii de informare fara aprobarea expresa si prealabila a evaluatorului.

– orice estimare a valorii din acest raport se aplica proprietatii considerate in intregime bun mobil si orice divizare in elemente sau drepturi partiale va anula aceasta evaluare.

 

CAPITOLUL VI. SINTEZA EVALUARII

 

La cererea clientului – SC NET BET SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str.Sirenelor, nr.91, sector 5, prin administrator judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA „SANDU EMILIA” cu sediul in Bucuresti, Bd.Dinicu Golescu, nr.43, bloc 7, sc.B, parter, ap.34, sector 1,   si in baza contractului nr. 08/23.05.2020 incheiat cu acesta, am evaluat bunurile mobile din patrimoniul acesteia, pentru a putea fi puse in vanzare.

Raportul de evaluare care urmeaza, prezinta baza pe care s-a stabilit opinia  evaluatorului.

Abordarea evaluarii proprietatii este conform prevederilor STANDARDELOR   DE EVALUARE A BUNURILOR-editia-2020.

VI. 1. REZULTATELE EVALUARII

Valorile de piata propuse de evaluator – avand in vedere obiectivul prezentei lucrari –  de stabilire a valorii de piata a avut in vedere abordarea prin costuri.

In urma aplicarii metodelor de evaluare, prezentate in raport evaluatorul propune valorile evidentiate in Anexa nr.1 atasata acestei lucrari.

VI.2. OPINIA EVALUATORULUI

 

In analiza si evaluarea bunurilor evaluate, a rezultatelor obtinute, s-au avut in vedere urmatoarele principii:

– valoarea a fost exprimata tinand seama exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale si aprecierile exprimate in prezentul raport;

– data raportului este: 18.06.2020 ;

– valoarea estimata in lei este valabila la data evaluarii.

Desi estimarile facute s-au bazat pe cercetarile efectuate de evaluator precum si pe informatiile furnizate de piata pentru bunuri identice sau similar, acesta nu garanteaza indeplinirea exacta a acestora datorita modificarilor majore ce pot interveni in tranzactia unei proprietati.

Astfel, valoarea de piata apreciata in urma evaluarii proprietatii trebuie considerata ca fiind « cea mai buna estimare » a valorii in conditiile date de definitia Valorii de Piata, asa cum apare ea in Standardele de Evaluare a Bunurilor.

In cazul in care aveti nevoie de informatii suplimentare cu privire la evaluarea activelor in discutie, va stau la dispozitie pentru orice clarificari.

Raportul a fost pregatit pe baza standardelor, recomandarilor si metodologiei de lucru recomandate de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania).

 

CAPITOLUL VII. CONCLUZII

 

In conformitate cu cele stabilite in obiectivul prezentei lucrari de evaluare a unor bunuri mobile din patrimoniul SC NET BET SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str.Sirenelor, nr.91, sector 5, s-au stabilit valorile acestora ce sunt propuse de evaluator, la data evaluarii: 18.06.2020, – valori ce nu contin T.V.A.– si sunt detaliate in ANEXA  Nr. 1.

 

EVALUARE BUNURI PRIN METODA COSTURILOR

 

Pentru stabilirea valorii de nou a bunurilor mobile supuse evaluarii se au in vedere ofertele de piata puse la dispozitie de diversi producatori de asemenea bunuri sau de bunuri similare.

Cunoscandu-se ofertele prezentate de comerciantii de bunuri similare, se obtine costul de reproductie brut de nou al acestora.

Pentru stabilirea costului de reproductie brut, necesar evaluarii bunurilor pentru care piata nu ofera informatiile necesare sau sunt bunuri cu o configuratie speciala se va efectua devizul de lucrari necesare executarii ansamblului.

        Metoda devizului (metoda insumarii) consta in masurarea costului tuturor componentelor individuale ale unui activ. In acest fel proprietatea este descompusa pe componente (subansamble) astfel incat suma componentelor sa reflecte costul de nou al intregului.

Valoarea determinata prin aceasta metoda presupune continuitatea utilizarii bunurilor potrivit scopului pentru care au fost proiectate si construite.

Acest lucru este adecvat in situatia de fata deoarece sunt intrunite urmatoare conditii:

 • bunul satisface o cerere economica prin utilitatea pe care o ofera
 • continuitatea utilizarii prezente este practica
 • utilizare alternativa nu exista
 • bunul are durata de utilizare limitata

Abordarea prin cost este acea abordare care estimeaza valoarea prin determinarea costului prezent (de inlocuire) al unui bun din care se deduc o serie de elemente de depreciere fizica, functionala si economica

In situatia in care piata nu ofera date suficiente pentru stabilirea costului de inlocuire (bunul respectiv nu se mai produce), pentru evaluarea acestuia se aplica metoda actualizarii costului de achizitie cu ajutorul indicatorilor de  inflatie stabiliti de Institutul National de Statistica.

In baza celor stabilite mai sus in urma inspectiei facute la fata locului, a stabilirii costului de inlocuire (costul de reproductie brut), precum si a tuturor factorilor care influenteaza valoarea, se pot aprecia(calcula) deprecierile care contribuie la stabilirea valorii de utilizare actuale  (Vu) a bunurilor mobile supuse evaluarii cu ajutorul relatiei :

Relatia de calcul este:

Vp = Vn (1 – D1/100)(1 – D2/100)(1 – D3/100) unde:

Vp = valoare de piata

Vn = cost actual (cost de inlocuire )

D1 = Depreciere fizica

D2 = Depreciere functionala

D3 = Depreciere economica

Deprecierea fizica D1 se calculeaza cu ajutorul relatiei:

D1 = Vef/(Vef+DVFR) x 100  unde:

Vef = Varsta efectiva apreciata  la data evaluarii

DVFR = Durata de viata fizica ramasa

– D1 = depreciere fizica estimata de evaluator in functie de starea tehnica a acestuia,  durata de viata consumata, conditii de intretinere si exploatare, etc.

Bunurile mobile supuse sunt bunuri care se comercializeaza pe piata din tara.

– D2= deprecierea functionala este estimata de evaluator in functie de factorii ce concura la existenta acesteia, cum ar fi :

– inlocuirea unor piese care sau deteriorat in timpul perioade de inactivitate.

– D3= deprecierea economica denumita si deprecierea externa este definita ca pierdere din valoare sau utilitate a unei proprietati cauzata de factori externi acesteia cum ar fi:             – concepte de management

– lipsa fortei de munca

– supradimensionare

– inaccesibilitatea pietei

– performante ridicate a produselor noi actuale

– cerere si oferta, etc.

Deprecierea economica se apreciaza pentru fiecare  bun mobil in parte de catre evaluator, luandu-se in considerare factorii mentionati mai sus.

– D.N. = durata de viata utila normata pentru un bun mobil conform hotararilor guvernamentale existente la datele respective (HG 2139/2008)

– D.U.R. = durata de utilizare ramasa – varsta ce se asteapta sa mai fie utilizat bunul mobil in urma aplicarii hotararilor guvernamentale existente la datele respective, precum si in baza constatarilor facute de evaluator in urma inspectiei

– D.C. = durata de viata consumata la momentul inspectiei (Varsta efectiva)

Pe parcursul fisei de evaluare este prezentata metodologia de evaluare  pentru mai multe bunuri semnificative, metodologie care este aplicata tuturor bunurilor ce sunt centralizate tabelar in ANEXA Nr.1.

 

 

 1. TELEFON

Caracteristici bun mobil:

Marca:                                             YEALINK

Tip:                                                  SIP-T19P

Tip telefon:                                      wired handset

Control volum:                                        digital

Numar taste functii:                                  6

Afisaj:                                                     lcd

Rezolutie afisare:                                132 x 64

An fabricatie:                                         2014

Diagonala afisajului:                                2.3

Cod clasificare (HG2139/2004)               2.2.9.

D.N. (HG2139/2004)                              2-4 ani

Stare tehnica:                                   satisfacatoare

Pret achizitie (fara TVA): 158,67 lei (cf.oferta)

 • Varsta cronologica (Vef) = 6 ani
 • Durata de viata fizica ramasa(D.V.F.R.): 1 ani
 • D1 = Depreciere fizica: D1 = Vef/(DVFR+Vef) = 85,71%
 • D2 = Depreciere functionala = 0%
 • D3 = Depreciere economica = 20%

Vp = Vn (1 – D1/100)(1 – D2/100)(1 – D3/100)

Vp = 158,67(1 – 85,71/100)(1 – 0/100)(1 – 20/100)

Vp = 158,67 x 0,1429 x 1 x 0,8

 

Valoare de piata = 18,13 lei (fara TVA)

 

 1. SEIF ELECTRONIC

Caracteristici bun mobil:

Marca/tip:                                          ASG 46 EL

Tip inchidere:                                 mecanica/electronica

Rezistenta antiefractie:                           grad 1

Grosimea usii(mm):                                 95

Grosimea peretilor(mm):                          55

Greutate(kg):                                          68

Volum(l):                                                 31

Dimensiuni exterioare(mm):             460 x 440 x440

Dimensiuni interioare(mm):              330 x329 x 290

An fabricatie:                                         2014

Cod clasificare (HG2139/2004)               3.3.2.

 

 

 

 

 

 

UTILAJE PROPRIETATEA SC FOREST ANEMAR SRL

Cabinet Individual de Insolventa „SANDU EMILIA” anunta  vanzarea la licitatie,   in bloc a activelor mobile: Autoturism AUDI, Circular, Masina de rindeluit – Abrig si Motostivuitor, proprietatea  S.C FOREST ANEMAR  S.R.L, la pretul de 18.522,00    lei, fara TVA. Bunurile se afla in raza orasului Bucuresti.Caietul de sarcini poate fi cumparat   de la sediul CII SANDU EMILIA situat in Bucuresti, bd Dinicu Golescu 43, bl 7, sc2, ap 34  , la pretul de 100 lei pana cel tarziu cu o zi inainte  de data fixata pentru sedinta de licitatie, orele 11,00.   Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al licitatiei  Licitatiile publice sunt organizate pentru datele  de : 5-12-19-26 iunie 3-10-17-24 iulie  2020. orele 10,00. Relatii  suplimentare  la telefon 0744.485.731 sau la sediul lichidatorului. Ofertele le puteti trimite pe cabinsolvemy@gmail.com .

 

PLAN REORGANIZARE SC LUCHI LOOK SRL

 

S.C. LUCHI LOOK  S.R.L.

BUCURESTI, Sector 3, B-dul Theodor Pallady , nr. 27

Bl G3BIS, Sc A, Et 4, Ap 10

Nr. Reg. Com J40/1694/2012, CUI: 29780710

 

 

 

                                                                                                              Bucuresti,.02.03.2020

                                                                       

                                         DEPUNERE PLAN DE REORGANIZARE

                                                                  

1.Număr dosar: 32804/3/2019, Tribunalul Bucuresti. Sectia a VII-a Civila.

2.Arhiva/registratura instantei: Adresa: loc. Bucuresti, Splaiul Independentei 319L, sect 6;

3.1.Debitor : SC  LUCHI  LOOK SRL,  cu sediul social in Bucuresti, Sect 3, B-dul  Theodor Pallady  nr 27,  Bl. G3BIS, Sc.A, Et.4, Ap.10,CUI:29780710 si  nr. de ordine la Registrul Comerţului J40/1694/2012;

3.2.Administrator special: Nastase George;

 1. Creditori: conform tabel definitiv al creantelor;
 2. Administrator judiciar: CII SANDU EMILIA
 3. Subscrisa: S.C. LUCHI LOOK SRL în calitate de debitor, reprezentat legal prin administrator  special : NASTASE GEORGE,  conform  deciziei asociatului unic  din   20.11.2019 in temeiul art. 132 alin. (1) a) si art. 136  din Legea privind Procedura Insolventei 85/2014, comunică planul de reorganizare a activitatii debitorului S.C. LUCHI LOOK  S.R.L., astfel întocmit, în anexă, în numar de    …… file.
 4. In temeiul art. 136 din Legea privind Procedura Insolvenţei, câte o copie de pe planul propus va fi depusă la grefa Tribunalului Bucuresti şi la Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Bucuresti, administratorului judiciar si creditorilor indreptatiti sa participe la procedura,  inscrisi  in tabelul definitiv.
 5. Numar de exemplare depuse: un exemplar , pentru instanţă.
 6. Semnătura:

 

S.C. LUCHI LOOK S.R.L,

                                                                                         prin Administrator special      

                                                                                              NASTASE GEORGE

 

 

 

                                                                   

 
                 PLAN DE REORGANIZARE SC LUCHI LOOK SRL

 

INFORMAŢII  REFERITOARE  LA  DEBITOR
DATE GENERALE

 

 1. Denumirea: SC. LUCHI LOOK SRL
 2. Adresa: Bucuresti

Localitate / sector: Bucuresti, sector 3

str  B-dul Theodor Pallady nr 27, bl. G3BIS, sc.A, et.4, ap.10;

 1. Forma juridică: .societate cu raspundere limitata.
 2. Număr de înmatriculare la Registrul Comerţului: J40/1694 /2012
 3. Codul unic de înregistrare: 29780710;
 4. Domenii de activitate:

Domeniul de activitate al firmei conform codurilor CAEN: Coafura si activitati de infrumusetare – cod CAEN 9602

7. Conducerea societăţii:

Administrarea societăţii este asigurată de administratorul: NASTASE GEORGE

8. Capital social. Structura acţionariatului

Capital social subscris şi vărsat: 200 RON

Numar parti sociale : 20

Valoare nominală: 10 ron

Piaţa organizată pe care se tranzacţionează valori mobiliare: societatea nu este cotată pe piaţa de capital.

Structura acţionariatului:

 

 

      ACŢIONARI

 

DEŢINERI DE CAPITAL
Număr de parti sociale Pondere în capitalul social

(%)

Nastase Stefana Cristina 20 100%
                  TOTAL 100%

 

OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE
 

In prezent, domeniul de activitate principal  al firmei SC LUCHI LOOK SRL, consta in:

Coafura si activitati de infrumusetare – cod CAEN 9602

ORGANIZAREA ACTIVITATII SOCIETĂŢII 

Conform Certificatului constatator emis de ORC, Bucuresti, societatea  detine un punct de lucru unde isi desfasoara activitatea in Bucuresti,  sect 2,sos Pantelimon, nr 352, parter, bl.3, spatiu comercial.

Activitatea firmei s-a dezvoltat in urmatoarele directii :

– servicii   de calitate  adresate pietei interne , preturi accesibile la calitate superioara.

MANAGEMENTUL OPERATIV ŞI  RESURSELE UMANE

 

Conducerea executivă este asigurată de administratorul special Nastase George.. De foarte mare importanta pentru bunul mers al firmei este si personalul salarizat, in numar de 9 la ora actuala.

Activitatea firmei s-a dezvoltat in urmatoarele directii :

– servicii   de calitate  adresate  pietei interne, preturi accesibile la calitate superioara.

 SCURT  ISTORIC AL  SOCIETATII

PREZENTARE SOCIETATE:  SC LUCHI LOOK SRL

 

Denumirea: SC LUCHI LOOK  SRL

Adresa: Bucuresti

Localitate / sector: Bucuresti, sector 3,

B-dul Theodor Pallady nr 27, bl. G3BIS, sc.A, et.4, ap.10

Forma juridică: .societate cu raspundere limitata

Număr de înmatriculare la Registrul Comerţului: J40/1694/2012

Codul unic de înregistrare: 29780710

Domenii de activitate: Coafura si activitati de infrumusetare – cod CAEN 9602

Asociat: 1

1.Nastase Stefana Cristina

 

SC  LUCHI LOOK S.R.L. a fost înfiintata în anul 2012 ca societate comerciala cu raspundere limitata, constituita pentru o perioada nelimitata.

Societatea a fost infiintata in vederea  de servicii   de calitate superioara Principalele resurse ale societăţii au fost în principal în resurse umane calificate, precum si  resursele materiale.

Spre sfarsitul anului 2019,  datorita scaderii numarului de clienti societatea a intrat in blocaj financiar.

Principalul motiv privind intrarea in insolventa este  acumularea de datorii, datorii ajunse la scadenta si neexistand in conturi sumele necesare  achitarii lor.

Datoriile provin din amenajarea spatiului  in conformitate cu cerintele legale, sume ajunse la scadenta fara a exista posibilitatea de returnare cu incasarile curente.

Desi  anul 2018 exercitiul financiar a fost inchis cu un profit de 96.828 lei, nu exista sanse reale de achitare  integrala a datoriilor ajunse la scadenta decat prin esalonare pe o perioada mai mare de timp.

 

In sinteza, principalul  motiv privind intrarea in insolventa este  acumularea de datorii, datorii ajunse la scadenta neexistand in conturi sumele necesare  achitarii lor.

 

In tabelul de mai jos este prezentata evolutia  cifrei de afaceri  pe  ultimii trei ani  fiscali:

 

CIFRA DE AFACERI
AN
VALOARE
RON
CA
2016
                50.779,00
CA
2017
                 68.295,00
CA
2018
195.100,00
CA
09.2019
135.268,00

Evolutia numarului  mediu de salariati se prezinta astfel:

2016- 3  angajati;

2017- 5 angajati;

2018 -11 angajati

2019- 5 angajati

 • REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE DIN ULTIMII 3 ANI

 

Analiza financiara a firmei s-a facut in baza  urmatoarelor documente:

 

Bilant si balanta  la 31.12.2016;

 • Bilant si balanta la 31.12.2017;
 • Bilant si balanta la 31.12..2018;
 • balanta 09. 2019;

 

Societatea a intocmit situatiile financiare in conformitate cu Reglementarile contabile in viguare , respectiv Legea Contabilitatii nr 82/1991, republicata si Ordinul Ministerului Finantelor nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile simplifícate , armonízate cu directivele europene.

 

Analiza evoluţiei indicatorilor economico – financiari  pe seama relaţionării elementelor de bilanţ, este prezentata mai jos:

 

    INDICATOR
SOLD LA DATA DE:
 
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
 
 lei
%
lei
%
lei
%
TOTAL ACTIVE din care:
4.208
100
4.127
100
1.384
100
ACTIVE IMOBILIZATE din care:
0
%
0
%
0
%
IMOBILIZĂRI CORPORALE
0
%
0
      %
0
%
ACTIVE CIRCULANTE din care:
4208
100%
4.127
100%
1.384
  100 %
STOCURI
0
%
0
%
0
%
CREANŢE, din care:
0
%
0
%
0
%
Sume contestate –op.în curs de clarificare
0
%
0
%
0
%
CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
4.208
100%
   4.127
100%
1.384
100%
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)
0
%
0
%
0
%

 

 

Imobilizările corporale sunt 0 pe toata perioada analizata.

 

Ponderea activelor circulante în total active a înregistrat următoarele valori:

 

100 % la data de 31.12.2016;

100% la data de  31.12.2017;

100 % la data de 31.12.2018;

 

  Analiza stocurilor:

Valoarea stocurilor  pe toata perioada analizata  este 0 ,00 inclusiv la 30.09.2019.

Analiza creanţelor 

VaLoarea creantelor pe toata perioada analizata este 0,00 inclusiv la 30.09.2019.

Activele circulane sunt reprezentate pe toata perioada analizata  de disponibilul in cont.

 

EVOLUTIA PASIVELOR CURENTE

 

    INDICATOR SOLD LA DATA DE:
  31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
  lei % lei % lei
%
TOTAL PASIV din care
4208
100%
4.127
100%
    1.384
100%
VENITURI ÎN AVANS
0
%
0
0
0
0
CAPITALURI PROPRII din care
-202.663
 
     %
-242.735
 
 
 
-146.737
 
PROVIZIOANE PT. RISCURI ŞI CHELTUIELI
0
%
0
%
0
%
DATORII din care:
 
206.871
    %
 
246.862
 
%
 
148.121
%
DATORII PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG
0
%
0
 %
0
%
DATORII PE TERMEN SCURT (SUB 1 AN)
206.871
   100%
246.862
100%
148.121
100%
La 30.09.2019   datoriile  totale sunt de  143.654,08 ron, fiind compuse  in procent de  100% din datoriile  pe  termen scurt.
Evolutia datoriilor pe perioada analizata se prezinta astfel:
  – 206.871,00 lei la data de 31.12.2016;
  – 246.862,00 lei  la data de 31.12.2017;
  – 148.121,00 lei  la data de 31.12.2018;

– 143.654,08 lei la data de  30.09.2019;

Capitaluri permanente:                                         

Analiza pasivelor societăţii (Datorii, Capitaluri proprii).                               

Indicatori
31.12.2016
31.12.2017
30.12.2018
Datorii totale, din care:
·Datoriipe termen scurt (sub 1 an):
Datorii pe termen lung:   (peste 1 an)
206.871
206.871
0
246.862
      246.862
148.121
148.121
0
Furnizori
0
0
0
Credite/împrumuturi
0
0
                          0
Alte datorii (taxe, impozite, dobânzi, leasing-uri, garanţii reţinute terţilor, etc)
206.871
246.862
148.121
Venituri în avans
0
0
0
Capitaluri proprii, din care:
capital subscris şi vărsat
rezerve
profit raportat
     profit curent
-202.663
        200
           0
  -195.370
     – 7493
-242.735
        200
           0
– 202.863
-40.072
         -146.737
                200
                   0
            -243765
             96.828
TOTAL PASIV
4.208 4.127 1.384

 

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI – simplificat –se prezintă astfel:

Specificaţie
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
Venituri din exploatare
50.779
68.295
195.100
Cifra de afaceri
50.779
68.295
195.100
Cheltuieli din exploatare
58.272
107.683
96.320
Rezultatul din exploatare
-7.493
-39.388
98.780
Venituri financiare
0
0
0
Cheltuieli financiare, din care
0
0
0
Cheltuieli cu dobânzile şi majorări
0
0
0
Rezultatul financiar
0
0
0
Rezultatul brut al exerciţiului
-7493
-39.388
98.780
Rezultatul net al exerciţiului
-8.000
-40.072
96.828
 • Cifra de afaceri: a înregistrat o crestere de la nivelul de la 779 ron la data de 31.12.2016, la  68.295 ron la 31.12.2017,  si  la 195.100 ron la 31.12.2018. La 30.09.2019 cifra de afaceri este de 135.268 lei.
 • Cifra de afaceri a avut un trend crescator pe toata perioada analizata.
 • Profitul din exploatare desi in 2016 si 2017 a avut valoare negativa in 2018 debitoarea a incheiat exercitiul financiar cu profit din exploatare in valoare de 98.780 lei.

Evolutia numarului  mediu de personal angajat se prezinta astfel:

2016- 3 angajati;

2017- 5 angajat;

2018- 11 angajat;

09.2019 – 5 angajati

                                                                                                                                          

 Istoric  financiar  al activitãtii întreprinderii si aspecte legale:           

Evoluţia indicatorilor realizaţi în perioada 31.12.2016 – 30.09.2019, conform datelor din Contul de profit şi pierdere încheiat anual se prezintă după cum urmează:

 

INDICATOR 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
Cifra de afaceri 50.779 68.295 195.100
Venituri din exploatare 50.779 68.295 195.100
Chelt.de exploatare 58.272 107.683 96.320
Profit/pierdere exploatare -7.493 -39.388 98.780
Venituri financiare 0                  0 0
Cheltuieli financiare 0 0 0
Profit/pierdere financiară 0 0 0
VENITURI TOTALE 50.779 68.295 195.100
CHELTUIELI TOTALE 58.272 107.683 96.320
PROFIT/PIERDERE BRUTA -7.493 -39.388 98.780
IMPOZIT PE PROFIT          507 684 1952
PROFIT/PIERDERE NETA -8.000 -40.072 96.828

 

Se constata ca pe perioada  analizata societatea a încheiat anul fiscal cu pierdere  din exploatare in 2016  si   2017 iar  in 2018   cu profit din exploatare.

Capitalul social în valoare de 200 lei  a ramas constant pe toata perioada analizata.

 

 Creante

Evoluţia soldului creanţelor în perioada 31.12.2016 – 30.09.2019 se prezintă astfel:

 

 • 12.2016 – 0,00 lei;
 • 12.2017 – 0,00  lei;
 • 12.2018 – 0,00  lei;
 • 09.2019 — 0,00 lei;
            INDICATORI SOLD LA 31.12.2016 SOLD LA 31.12.2017 SOLD LA 31.12.2018
Imobilizări necorporale 0 0 0
Imobilizări corporale 0 0 0
Imobilizări financiare 0 0 0
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL 0 0 0
Stocuri 0 0 0
Creante 0                        0 0
Casa şi conturi la bănci 4.208 4.127 1.384
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 4.208 4.127 1.384
Cheltuieli în avans 0 0 0
Datorii ce trebuie plătite într-un an 206.871 246.862 141.121
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE  

-202.663

 

-242.735

 

-146.737

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an  

0

 

0

 

0

Capital social 200 200 200
Rezerve 0 0 0
PROFIT REPORTAT -195.370 -202.863 -243.765
PROFIT/PIERDERE EXERCITIU FINANCIAR  

-7493

 

-40.072

 

96.828

CAPITALURI  PROPRII -202.663 -242.735 -146.737
CAPITALURI – TOTAL -202.663 -242.735 -146.737
CIFRA DE AFACERI 50.779 68.295 195.100
NUMAR MEDIU DE SALARIATI 3 5 11

 

Din analiza indicatorilor realizaţi la data de 31.12.2018, ultimul bilanţ contabil   depus la organele fiscale, rezultă un minus de active faţă de datoriile ce trebuie achitate într-o perioadă de până la un an de  146.737  lei .

Conditiile economice  din anul 2018 au dus la cresterea   cifrei de afaceri. Unul dintre motivele  care a determinat intrarea in insolventa fiind cheltuielile realizate cu amenajarea punctului de lucru in vederea aducerii lui la standardele cerute de legislatia in viguare.Firma lupta sa se redreseze, sa ramana  in piata salvandu-si  in masura in care este posibil protofoliu de clienti..

 Activitati de perspectiva:

In momentul de fata  este destul de greu sa se  mentina activitatea societatii, acest lucru datorandu-se factorilor economici actuali, insa experienta, calitatea  serviciilor oferite reprezinta un factor important in redresarea, respectiv relansarea afacerii.

Pentru atingerea acestui scop  firma si-a  propus urmatoarele:

 • reorganizarea activitatii in vederea cresterii volumului serviciilor si a productivitatii muncii ;
 • diversificarea gamei de servicii adoptate la situatia economica actuala si la cerintele pietii;
 • extinderea afacerii cu servicii noi, in sfera actuala de activitate;
 • crearea de servicii personalizate create pentru a imbunatatii eficienta si pentru a reduce costurile;
 • elaborarea unei strategii de lucru pentru mentinerea capacitatii concurentiale: mentinerea standardelor actuale de calitate, respectarea dead-line-urilor si foarte important pentru clienti, preturile mai mult decat relaxate.

Societatea va continua sa efectueze activitati conform obiectului sau de activitate, respectiv

– Coafura si activitati de infrumusetare.

În ciuda numeroaselor eforturi  privind restructurarea şi redimensionarea activităţii, reducerea personalului şi a cheltuielilor, îmbunătăţirea managementului şi a marketingului, societatea nu a  putut depăşi aceasta situatie , urmată de acumularea debitelor.

Pe acest fond economic, S.C. LUCHI LOOK  S.R.L. , în calitate de societate debitoare, a solicitat  deschiderea procedurii  insolventei  la cererea sa  si  continuarea activitatii pe baza  unui plan de reorganizare  in vederea redresarii activitatii si achitarii tuturor creditorilor.

Cererea de deschidere a procedurii insolventei face obiectul dosarului 32804/3/2019 aflat la Tribunalul Bucuresti sectia a VII-a Civila, conform prevederilor Legii nr. 85/2014, cu intenţia  promovării acestui plan de reorganizare financiară şi structurală , conform căruia va putea depăşi dificultăţile economice apărute, îşi va putea conserva cea mai mare parte a patrimoniului, segmentul de piaţă ocupat, reusind in acelasi timp sa-si achite  toti creditorii.

 

Procedura insolvenţei asupra societăţii s-a deschis in baza sentintei comerciale  din  08.11.2019   şi face obiectul dosarului 32804/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Secţia a VII a Civila.

Societatea nu a mai beneficiat de Plan de reorganizare potrivit Legii nr. 64/1995 sau Legii nr. 85/2014 în ultimii 5 ani şi nici nu s-a mai aflat în stare de insolvenţă declarată.

 

PLANUL DE REORGANIZAREE    AL DEBITORULUI   S.C. LUCHI LOOK  S.R.L.

 

Date privind dosarul: Număr dosar 32804/3/2019 Tribunal Bucuresti, Secţia a VII a Civila .

Persoana care a propus planul : debitorul

Debitor: S.C. LUCHI LOOK  S.R.L – în insolvenţă

 

Cap. 1. Perspectivele de redresare În raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului.
 

1.1.Creanţe înregistrate în tabelul definitiv al creanţelor şi creanţe curente

SC  LUCHI LOOK S.R.L., figurează cu o datorie totală de  150.593,08 lei conform Tabelului Definitiv  al Creanţelor , Anexa nr. 1.

Lichidarea integrală a datoriilor faţă de creditorii  societăţii se va realiza pe parcursul a 3 ani începând de la data aprobării prezentului plan, din care perioada de gratie  de 6 ( şase ) luni, şi îngheţarea dobânzilor, majorărilor şi penalităţilor de întârziere (cu exceptia creditorilor garantati), conform graficului de plată a creanţelor prezentat la capitolul 3 ( inclusiv in perioada de gratie).

Creanţele curente în conformitate cu art. 140  alin. 3 din legea 85/2014  se vor achita lunar.

 In ceea ce priveste diferenta dintre creanta prevazuta in tabelul definitiv rectificat  al creantelor si platile curente din perioada de observatie( care nu au fost onorate de creditor) vor fi deasemeni achitate pe perioada de gratie cit si in perioada  derularii planului de reorganizare.

În ce priveşte creanţa creditorului Administraţia Finanţelor Publice , pe parcursul procedurii de reorganizare se vor achita atât:

 • sumele datorate în contul ratelor din programele de plăţi a obligaţiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară cât şi
 • obligaţiile fiscale cu termene de plată după data deschiderii procedurii insolvenţeI, în ordinea vechimii (obligaţii cu termene de plată între data deschiderii procedurii de insolvenţă şi data aprobării planului de reorganizare şi obligaţii cu termene după data aprobării planului de reorganizare);

 

Principalele datorii ale societăţii din tabelul definitiv  al creanţelor  sunt urmatoarele:

NR. CRT.
 
DENUMIRE
VALOARE CREANTA INSUSITA
PONDERE IN
TOTAL CREANTE
%
1
D.G.R.F.P. Bucuresti,Serviciul Juridic 3
20.154,00
13,39
2
D.G.I.T.L Sector 3
500,00
0,33
3
BADEA ANA MARIA
129.939,08
86,28
 
TOTAL
150.593,08 lei
100%

Valoarea datoriilor se ridica la  150.593,08 lei. Din totalul creantelor, creantele indreptatite sa participe la procedura sunt in valoare de 150.593,08 lei.

Datoriile curente ale societăţii ,  vor fi achitate incepand din   perioada de gratie.

Societatea fiind în funcţiune, administratorul consideră că prin continuarea activităţii se va realiza plata eşalonată a datoriilor pe o perioadă de 3 ani, din care 6 ( sase) luni perioada de gratie, fapt de natură a acoperi integral atât creanţele înscrise la masa credală cât şi pe cele curente.

 

1.2. Situaţia contractelor (comenzilor ) în derulare

 

S.C. LUCHI LOOK  S.R.L.  nu are   contracte datorita specificului- prestari servicii catre populatie.

Cap. 2. Masuri concordante cu interesele creditorilor şi ale membrilor sau asociatilor/actionarilor, precum si cu ordinea publica, inclusiv in ceea ce priveste modalitatea de selectie, desemnare si inlocuire a administratorilor si directorilor.

 

Se vor întreprinde măsuri de înlocuire a organelor de conducere (daca va fi cazul) în funcţie de împrejurările perioadei planului de reorganizare şi atunci cand necesitatile procedurii o vor impune.

Societatea debitoare îşi declară intenţia de reorganizare pe baza de plan de reorganizare având în vedere interesul creditorilor şi situaţia concretă a activităţii pe care o desfăşoară.

 

Societatea este în funcţiune, desfăşurând activităţi conform obiectului de activitate , într-o piaţă în care este cunoscută şi apreciată şi în care activează de cca  8   ani.

Societatea dispune de posibilităţi de finanţare a activităţii proprii in conditiile actualului plan, sumele din incasari  acoperă  valoarea datoriilor.

Există opţiunea fermă a administratorului pentru reorganizarea şi continuarea activităţii societăţii, cu respectarea pe viitor a priorităţii legale de plată a obligaţiilor  ce urmeaza a fi achitate integral conform prezentului plan.

Cap. 3. Programul de plată a creanţelor

Creanţele de achitat din Tabelului Definitiv  al Creanţelor , Anexa nr. 1, sunt în valoare de

150.593,08   lei, structurate după cum urmează :

NR. CRT.
 
DENUMIRE
VALOARE CREANTA INSUSITA
PONDERE IN
TOTAL CREANTE
%
1
D.G.R.F.P. Bucuresti,Serviciul Juridic 3
20.154,00
13,39
2
D.G.I.T.L Sector 3
500,00
0,33
3
BADEA ANA MARIA
129.939,08
86,28
 
TOTAL
150.593,08 lei
100%

Bugetul de venituri şi cheltuieli preliminat a se realiza în perioada 2020-2023 presupune realizarea de  venituri din activitatea de baza.

 In buget au fost luate in calcul preliminat 2020- 40.000lei/trimestru, pentru primul an venituri de 170.000 lei/an.

Cheltuielile au fost luate similar cu cele din anul 2019, cu o crestere sensibila de la an la an.

Pentru anul 1 al planului de reorganizare  au fost luate in calcul  venituri de  170.000 lei/an.

Pentru anul 2   au fost luate in calcul venituri de cca  180.000 lei/an.

Pentru anul 3   au fost luate in calcul venituri de cca  200.000 lei/an.

In privinta salariilor au fost luati in calcul un nr mediu  de 5  salariati cu un salariu de 1850 lei/luna, numar  de salariati pastrat pe toata perioada planului de reorganizare.

Bugetul a fost realizat in varianta pesimista, tinand cont ca in 2018 societatea cu o cifra de afaceri de 195.100 a obtinut un profit net de 96.128 lei.

Cap. 4. Termenul de executare a planului de reorganizare.

Planul de reorganizare se va executa într-un termen de 3 ani, din care 6 ( sase) luni perioada de gratie.

Planul de reorganizare se va executa într-un termen de 3 ani sau chiar mai puţin deoarece menţinerea “stigmatului de insolvenţă” asupra acestei societăţi afectează derularea unei activităţi comerciale normale de către S.C. LUCHI LOOK  S.R.L. Prelungirea planului este permisă si va fi pusa in discutia creditorilor aflati in sold atunci cand necesitatile procedurii o vor impune.

Debitoare are deasemenea debitori restanti care au fost notificati conform procedurii.

Cap. 5. Categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate in sensul legii.

 

Toate creantele sunt defavorizate.

Cap. 6. Tratamentul categoriilor de creante defavorizate.
 Categoriile de creante defavorizate sunt:

Categoria creante bugetare deoarece planul de reorganizare prevede o esalonare a lor fata de data la care trebuiau achitate initial.

Categoria creantelor chirografare deoarece planul de reorganizare prevede o esalonare a lor fata de data la care trebuiau achitate initial.

Avand in vedere achitarea integrala a tuturor creantelor inscrise la masa credala, aceste   creantele beneficiaza de un tratament corect si echitabil deoarece:

 1. a) nici una dintre categoriile nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului;
 2. b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale;
 3. c) nici o categorie de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezulta din ierarhia prevazuta la art. 100 alin. (3), nu primeste mai mult decat ar primi in cazul falimentului.

 

Cap. 7. Descărcarea de răspundere a debitorului, membrilor grupului de interes economic, a asociatiilor din societatile in nume colectiv si a asociatilor comanditati din societatile in comandita.

Administratorii şi directorii debitoarei sunt descărcaţi de răspundere pentru mandatul exercitat anterior deschiderii procedurii.

Cap. 8. Descarcarea de gestiune

Debitorul este descărcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazută in prezentul plan de reorganizare.

Cap. 9. Masuri adecvate pentru punerea planului de reorganizare in practica.

Debitoarea va obţine din  continuarea activităţii economice, sumele necesare plăţii datoriilor curente, cât şi lichidării integrale a datoriilor în cadrul procedurii,  pe o perioada de 3 ani de la data aprobarii prezentului plan, din care 6  (sase) luni perioadă de graţie.

Faţă de necesitatea continuării şi menţinerii unui nivel optim de activitate în condiţiile executării Planului de reorganizare, se va menţine aceeaşi structură a cheltuielilor ca în anul precedent; considerând că o  reducere a cheltuielilor  ar afecta negativ volumul şi calitatea activităţii economice a debitoarei.

Volumul serviciilor  prognozate a se realiza în perioada planului de reorganizare va asigura acoperirea: cheltuielilor curente si a creantelor esalonate precum si realizarea de profituri.

 Societatea  urmareste realizarea unor venituri  trimestriale de minim de 40.000 lei. 

În vederea realizarii planului de reorganizare se vor lua urmatoarele măsuri:  

9.1. Păstrarea în întregime de către debitor a conducerii activităţii sale, prin administratorul special NASTASE GEORGE , cu supravegherea activităţii sale de catre administratorul judiciar.

9.2. Obţinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizării planului şi sursele de provenienta ale acestora.

 Sursele financiare necesare  sustinerii activitatii curente precum si plata creantelor conform programului de plata din prezentul plan de reorganizare provin din:

– creşterea încasărilor din servicii la intern : dezvoltarea si extinderea activitatii;

– diversificarea gamei de produse si servicii adaptate la situatia economica actuala si

la cerintele pietii;

– extinderea afacerii cu servicii noi, in sfera actuala de activitate;

– crearea de servicii personalizate create pentru a imbunatatii eficienta si pentru a reduce

costurile;

– incheierea de contracte  – chiar la preturi mici, pentru a asigura   continuitatea  si a obtine

venituri suplimentare;

– infuzie de capital a asociatilor sau chiar cesiunea  unor parti sociale in vederea obtinerii de

fonduri ;

 9.3. Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmarii planului.

Daca va fi  cazul.

 • Fuziunea debitorului.

Daca va fi cazul cazul.

9.5.Lichidarea unora dintre bunurile averii debitorului.

Nu este cazul.

9.6. Modificarea sau stingerea garantiilor reale, cu acordarea obligatorie, in beneficiul creditorului garantat, a unei garantii sau protectii echivalente.

Nu este cazul.

9.7. Prelungirea datei scadentei, precum si modificarea ratei dobanzii, penalitatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului sau a celorlalte izvoare ale obligatiilor sale.

Nu este cazul

9.8. Modificarea actului constitutiv al debitorului.

Se va proceda la modificarea actului constitutiv în sensul modificării componenţei acţionariatului prin cesiunea partilor sociale catre persoane care intenţionează să

investească, sa preia societatea sau sa aducă infuzie de capital, necesare asigurării resurselor necesare pentru plata datoriilor.

9.9. Emiterea de titluri de valoare.

Nu este cazul.

9.10. Inserarea in actul constitutiv al debitorului a unor prevederi

Nu este cazul.

9.10.1. de prohibire a emiterii de actiuni fara drept de vot.

Nu este cazul.

9.10.2. de determinare, in cazul diferitelor categorii de actiuni ordinare, a unei distributii corespunzatoare a votului intre aceste categorii.

Nu este cazul.   

9.10.3. in cazul categoriilor de actiuni preferentiale cu dividende prioritar fata de alte categorii de actiuni, de reglementare satisfacatoare a numirii administratorilor reprezentand categoriile de actiuni respective in ipoteza neonorarii obligatiei de plata a dividendelor.

Nu este cazul.

10. Modificarea actului constitutiv al debitorului, fara acordul statutar al membrilor sau asociatilor/actionarilor acestuia, in cazul planului de reorganizare propus de creditori.

Nu este cazul.

  11.Obligatia administratorului judiciar de a solicita, pe cheltuiala debitorului, inregistrarea in registrul comertului a mentiunii de modificare a actului constitutiv al debitorului, fara acordul statutar al membrilor sau asociatilor/actionarilor debitorului si de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, hotararea judecatorului sindic de confirmare a planului de reorganizare.

Nu este cazul.

12.Categoriile de creante chirografare care apartin furnizorilor fara de care activitatea debitorului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti.

Nu este cazul

13.Situatia comparativa intre reorganizare si faliment.

In vederea efectuarii acestor calcule (distributie posibila) sunt necesare urmatoarele date de plecare:

-tabelul definitiv al creantelor- valoare creante participante la distributie 593,08 lei ;

-valoarea activelor societatii la 30.09.2019;

 • pentru bunurile mobile – 0 lei
 • valoarea de incasat a creantelor- 0 lei
 • valoare stocuri – 0;
 • soldul contului  de lichidare – 0

 

 1. Previziunea veniturilor si cheltuielilor in ipoteza falimentului

Previzionarea  bugetului de venituri si cheltuieli ocazitionate de intrarea in faliment a debitoarei, are la baza urmatoarele premise:

 • Valorificarea bunurilor mobile – nu exista bunuri
 • Recuperarea creantelor- nu sunt creante de recuperat ;
 • Valorificarea stocurilor- nu exista stocuri ;

Creante curente de achitat din perioada de observatie  15.000 lei.

 Procentul de recuperare a creantelor este 0.

In cazul falimentului nu se poate recupera nici o suma, nu vor fi achitate nici cheltuielilre de procedura si nici onorariul  lichidatorului judiciar.

 

 1. Alte menţiuni.

În procesul achitării datoriilor, se va asigura şi plata din veniturile debitoarei, conform art. 4 din Legea 85/2014, a salariului administratorului judiciar in valoare de 800lei/luna, a cheltuielilor procedurale precum  şi un procent către UNPIR de 2,0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă.

Prezentul plan de reorganizare a fost întocmit în  5 exemplare  originale şi cuprinde  3 anexe care fac parte integrantă din acesta :

Anexa nr. 1 – Tabelul definitiv  al creanţelor;

Anexa nr. 2 – Bugetul de venituri şi cheltuieli.

Anexa nr. 3 – Graficul de plată a datoriilor SC  LUCHI LOOK   SRL ,conform Planului   de  reorganizare.

 

 

                                                                                           S.C. LUCHI LOOK  S.R.L,

                                                                                         prin Administrator special      

                                                                                                        NASTASE GEORGE

 

        

                                                                   

 

 

 

 

 

 

C

CONSTRUCTII TIP MAGAZIE PROPRIETATEA SC TEHNOSTEEL VEST SRL

Cabinet Individual de Insolventa „SANDU EMILIA” anunta vinzarea la licitatie a  Imobilului  compus din doua constructii tip magazie cu regim de inaltime parter si teren, situat in intravilanul Loc. Moldova Noua, Judet Caras Severin,  proprietatea  S.C.  TEHNOSTEEL VEST  S.R.L.  Activele se  afla in  orasul Moldova Veche, judet Caras Severin . Licitatiile se tin la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti. Pretul de pornire al licitatiei este de 911.386,00  lei. Caietul de sarcini poate fi cumparat   de la sediul CII SANDU EMILIA situat in Bucuresti, bd Dinicu Golescu 43, bl 7, sc2, ap 34  , la pretul de 500 lei pana cel tarziu cu o zi inainte  de data fixata pentru sedinta de licitatie, orele 13,00.   Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al licitatiei  Licitatiile publice sunt organizate in : 10-17-24-31 iulie  si 7-14-21-28  august 2020.,orele 13,00. Relatii  suplimentare  la telefon 0744.485.731 sau la sediul lichidatorului. Ofertele le puteti trimite pe cabinsolvemy@gmail.com.

 

 

CONSTRUCTIE REMIZA POMPIERI PROPRIETATEA SC TEHNOSTEEL VEST SRL

Cabinet Individual de Insolventa „SANDU EMILIA” anunta vinzarea la licitatie a Imobilului compus din constructie Remiza Pompieri cu regim de inaltime P si P+1E, plus teren, situat in intravilanul Loc. Moldova Noua, Judet Caras Severin,  proprietatea  S.C.  TEHNOSTEEL VEST  S.R.L.  Activele se  afla in  orasul Moldova Veche, judet Caras Severin . Licitatiile se tin la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti. Pretul de pornire al licitatiei este de 250.506,00  lei. Caietul de sarcini poate fi cumparat   de la sediul CII SANDU EMILIA situat in Bucuresti, bd Dinicu Golescu 43, bl 7, sc2, ap 34  , la pretul de 500 lei pana cel tarziu cu o zi inainte  de data fixata pentru sedinta de licitatie, orele 13,00.   Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al licitatiei  Licitatiile publice sunt planificate pentru: 10-17-24-31 iulie  si 7-14-21-28  august 2020.orele 11,00. Relatii  suplimentare  la telefon 0744.485.731 sau la sediul lichidatorului. Ofertele le puteti trimite pe cabinsolvemy@gmail.com.

 

 

 

VANZARE IMOBIL – HALA INDUSTRIALA -PROPRIETATEA SC TEHNOSTEEL VEST SRL

Cabinet Individual de Insolventa „SANDU EMILIA” anunta vinzarea la licitatie a Imobilului  compus din constructie HALA INDUSTRIALA  cu regim de inaltime P si P+1E plus teren, situat in intravilanul Loc. Moldova Noua, Judet Caras Severin ,  proprietatea  S.C.  TEHNOSTEEL VEST  S.R.L.  Activele se  afla in  orasul Moldova Veche, judet Caras Severin . Licitatiile se tin la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti. Pretul de pornire al licitatiei este de 1.467.773,00  lei. Caietul de sarcini poate fi cumparat   de la sediul CII SANDU EMILIA situat in Bucuresti, bd Dinicu Golescu 43, bl 7, sc2, ap 34  , la pretul de 500 lei pana cel tarziu cu o zi inainte  de data fixata pentru sedinta de licitatie, orele 13,00.   Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al licitatiei  Licitatiile publice sunt organizate pentru datele  de : 10-17-24-31 iulie  si 7-14-21-28  august 2020.,orele 10,00. Relatii  suplimentare  la telefon 0744.485.731 sau la sediul lichidatorului. Ofertele le puteti trimite pe cabinsolvemy@gmail.com.

 

 

VANZARE UTILAJE DIN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE PROPRIETATEA SC TEHNOSTEEL VEST SRL

Cabinet Individual de Insolventa „SANDU EMILIA” anunta vinzarea la licitatie a  bunurilor  mobile reprezentind  masini si utilajele din industria constructiilor metalice, proprietatea  S.C.  TEHNOSTEEL VEST  S.R.L.  Activele se  afla in  orasul Moldova Veche, judet Caras Severin . Licitatiile se tin la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti. Pretul de pornire al licitatiei este de 144.915,00  lei. Caietul de sarcini poate fi cumparat   de la sediul CII SANDU EMILIA situat in Bucuresti, bd Dinicu Golescu 43, bl 7, sc2, ap 34  , la pretul de 500 lei pana cel tarziu cu o zi inainte  de data fixata pentru sedinta de licitatie, orele 13,00.   Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al licitatiei  Licitatiile publice sunt planificate la  : 10-17-24-31 iulie  si 7-14-21-28  august 2020., orele 14,00. Relatii  suplimentare  la telefon 0744.485.731 sau la sediul lichidatorului. Ofertele le puteti trimite pe cabinsolvemy@gmail.com.

 

TEREN VALENII DE MUNTE PROPRIETATEA SC PROFFESIONAL DUE DILLIGENCE SRL

Cabinet Individual de Insolventa „SANDU EMILIA”  in calitate de lichidator  al SC  PROFFESIONAL DUE DILLIGENCE SRL anunta vanzarea prin licitatie publica  terenului in suprafata de 2596 mp, livada situata in intravilanul orasului Valenii de Munte, judetul Prahova, tarlaua 6, parcela Lv 108/24 cu numar cadastral 22313, .la pretul  de   14.214,00  lei (pretul nu contine TVA ).Caietul de sarcini poate fi cumparat   de la sediul CII SANDU EMILIA situat in Bucuresti, bd Dinicu Golescu 43, bl 7, sc.2, ap 34  , la pretul de 100 lei pana cel tarziu cu o zi inainte  de data fixata pentru sedinta de licitatie, orele 14,00.  Caietul de sarcini se poate achita cash la sediul lichidatorului sau prin virament in contul deschis la Banca Transilvania. Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al licitatiei .   Licitatiile publice sunt organizate pentru datele  de : 10-17-24-31 iulie  si 7-14-21-28  august 2020. Relatii  suplimentare  la telefon 0744.485.731 sau la sediul lichidatorului.

STOC MARFA ACCESORII SI MIJLOACE FIXE PROPRIETATEA SC PASSO DOBLE GRUP SRL

 • Cabinet Individual de Insolventa „SANDU EMILIA” anunta vanzarea la licitatie,   in bloc a stocului de marfa si a mijloacelor fixe (materiale textile si decorative, respectiv metraje, tapet, accesorii mercerize, sisteme automate pentru prezentarea produselor, mobilier si bunuri IT ) proprietatea  C.  PASSO DOBLE GRUP S.R.L, la pretul de  19.342,00 lei, fara TVA. Bunurile se afla in raza orasului Bucuresti.Caietul de sarcini poate fi cumparat   de la sediul CII SANDU EMILIA situat in Bucuresti, bd Dinicu Golescu 43, bl 7, sc2, ap 34  , la pretul de 100 lei pana cel tarziu cu o zi inainte  de data fixata pentru sedinta de licitatie, orele 11,00.   Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al licitatiei  Licitatiile publice sunt organizate pentru:14-21-28 august, 4-11-18-25 septembrie si  02 octombrie  orele 11,00. Relatii  suplimentare  la telefon 0744.485.731 sau la sediul lichidatorului. Ofertele le puteti trimite pe cabinsolvemy@gmail.com
« Older Entries