DESCHIDERE PROCEDURA INSOLVENTA S.C. PASSO-DOBLE GRUP S.R.L

NOTIFICAREA DESCHIDERII PROCEDURII GENERALE A INSOLVENTEI

  1. Date privind dosarul: Nr. 12246/3/2016, Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila
  1. Arhiva/registratura instantei: Bucuresti, Sector 3, B-dul Unirii, nr. 37

3. Debitor: S.C. PASSO-DOBLE GRUP S.R.L cu sediul social Bucuresti, Sector 3, str Drumul Intre Tarlale nr 202-206, CUI 16021220 si numar de inregistrare la Registrul Comertului: J40/17697/2003 ;

4. Creditor: insolventa voluntara

5. Administrator judiciar: C.I.I. „Sandu Emilia”, Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 43, Bl.7, Sc. 2, Parter, Ap. 34, Sector 1, Nr. in Tabelul U.N.P.I.R. 1B4026 CIF 32645579, Telefon 021.31.28.514 / Fax: 031.81.77.664 Mobil: 0744.48.57.31/0766.39.35.17, Sediul procesual in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 43, Bl. 7, Sc. 2, Parter, Ap. 34, Sector 1, E-mail: cabinsolvemy@gmail.com Nume si prenume reprezentant administrator judiciar – Sandu Emilia

6. Subscrisa: C.I.I. „Sandu Emilia”, in calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. PASSO-DOBLE GRUP S.R.L. conform incheierii de sedinta din data de 06.04.2016 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosarul nr. 12246/3/2016, in temeiul art. 72 alin.6 din Legea privind procedura insolventei nr 85/2014.

NOTIFICA

7. Deschiderea procedurii generale a insolventei debitorului S.C.PASSO-DOBLE GRUP S.R.L. in temeiul art. 72 alin. 6 din Legea privind Procedura Insolventei nr 85/2014, conform incheierii de sedinta din data de 06.04.2016 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila in dosarul nr. 12246/3/2016.

7.1. Debitorul S.C. PASSO-DOBLE GRUP SRL. are obligatia ca in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa depuna la dosarul cauzei documentele prevazute de art. 67 alin. 1 din Legea privind procedura insolventei nr 85/2014.

7.2. Creditorii debitorului S.C. PASSO-DOBLE GRUP S.R.L. trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creantei in conditiile urmatoare:

7.2.1 Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creantei

Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor este 20.05.2016.

In temeiul art. 114 din Legea privind procedura insolventei, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la termenul mentionat atrage decaderea din drepturi privind creanta/creantele detinute impotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinta de intrare in insolventa:

Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar de creante este 09.06.2016

Termenul pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor este 04.07.2016

Termen in sedinta publica: 07.09.2016

8. Adunarea creditorilor

Se notfica faptul ca prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul procesual al administratorului judiciar in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr. 43, Bl. 7, Sc. 2, Parter, Ap. 34, sector 1.

Data : 14.06.2016

Ora: 15

Avand ca ordine de zi:

  • prezentarea situatiei debitorului;

  • desemnarea Comitetului creditorilor;

  • confirmarea/ inlocuirea administratorului judiciar;

  • confirmarea onorariului de 2.000 lei/luna

9. Deschiderea procedurii insolventei se notifica Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea de mentiuni.

INFORMATII SUPLIMENTARE:

In vederea inscrierii la masa credala este necesar sa se completeze si sa se transmita la Tribunal „ Cererea de inscriere a creantei in tabelul preliminar” cu respectarea dispozitiilor art. 104 alin.1 din Legea privind procedura insolventei.

Cererea de inscrierea creantei in tabelul preliminar va fi insotita de documente justificative ale creantei si actele care atesta constituirea de garantii, in copii certificate.

Cererea de inscriere a crenatei si documentele care o insotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei, in dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a ramane la dosar, cu mentiunea ca exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat in mod direct acestuia, prin posta.

Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru in suma de 200 lei.

Restrictii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judicare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea privind procedura insolventei nr 85/2014).

Deschidere procedura insolventa DORIDOR CONSTRUCT SRL

 

Cabinet Individual de Insolventa SANDU EMILIA anunta deschiderea procedurii generale de insolventa al debitorului S.C. DORIDOR CONSTRUCT S.R.L. dispusa de Tribunalul Bucuresti, in dosarul nr. 35669/3/2015 prin incheierea de sedinta din camera de consiliu din  19.10.2015. Termene limita stabilite: depunere declaratii de creante 04.12.2015, intocmire tabel preliminar 28.12.2015, intocmire tabel definitiv 22.01.2016, Data adunarii creditorilor 05.01.2016, ora 14.00, locatia Bucuresti, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr 43, sc B, ap 34, parter. Termen de judecata 01.02.2016, Tribunalul Bucuresti.

Deschidere procedura insolventa SC PROFFESIONAL DUE DILLIGENCE SRL

Cabinet Individual de Insolventa SANDU EMILIA anunta deschiderea procedurii generale de insolventa al debitorului S.C. PROFESSIONAL DUE DILLIGENCE S.R.L. dispusa de Tribunalul Bucuresti, in dosarul nr. 19951/3/2015 prin incheierea de sedinta din camera de consiliu din  08.06.2015. Termene limita stabilite: depunere declaratii de creante 24.07.2015, intocmire tabel preliminar 14.08.2015, intocmire tabel definitiv 09.09.2015, Data adunarii creditorilor 20.08.2015, ora 14.00, locatia Bucuresti, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr 43, sc B, ap 34, parter. Termen de judecata 05.10.2015, Tribunalul Bucuresti.

Deschiderea procedurii de faliment pentru debitorul SC ACO INVEST SRL

 Subscrisa: C.I.I. „Sandu Emilia”,  in calitate de lichidator al debitorului S.C. ACO INVEST S.R.L. conform incheierii de sedinta din data de 20.04.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj, Sectia a II-a Civila in dosarul nr. 8179/95/2014, in temeiul art. 145 lit. B din Legea privind procedura insolventei anunta deschiderea falimentului in procedura generala a debitorului S.C. ACO INVEST S.R.L. in temeiul art. 145 lit. B din Legea privind Procedura Insolventei.

Deschidere procedura insolventa SC FARGO DECO DESIGN SRL

CII SANDU  EMILIA  anunta  deschiderea procedurii generale a insolventei debitorului S.C. FARGO DECO DESIGN S.R.L. in temeiul art. 71 alin. 1 din Legea privind Procedura Insolventei, conform incheierii de sedinta din data de 07.01.2015 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila in dosatul nr. 45011/3/2014. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor este 23.02.2015.

 

Deschidere procedura faliment SC CLASIC PRO COMPIUTERS

Lichidator Cabinet Individual de Insolventa Sandu Emilia, notifica deschiderea procedurii generale de faliment debitorului SC CLASIC PRO COMPUTERS SRL, dispusa de Tribunalul Bucuresti, in dosarul nr. 22991/3/2014 prin incheierea de sedinta din camera de consiliu din 07.01.2015. Termene limita stabilite: depunere declaratii de creanta:20.02.2015, intocmire tabel suplimentar 21.03.2015, intocmire tabel definitiv consolidat 21.04.2015.Termen de judecata 22.04.2015, Tribunalul Bucuresti.

ACO INVEST

Societate aflata in procedura de insolventa

Numar dosar 8179/95/2014

Termen: 06.11.2014 – deschidere procedura de insolventa

Termen declaratii de creanta: 05.12.2014

Termen tabel preliminar: 15.12.2014

Termen tabel definitiv: 19.01.2015

Termen adunare creditori: 17.12.2014

Termen: 12.01.2015

BUCHAREST GOLD EXP

Societate aflata in procedura de insolventa

Numar dosar 30909/3/2014

Termen: 24.09.2014 – deschidere procedura de insolventa

Termen declaratii de creanta: 07.11.2014

Termen tabel preliminar: 17.11.2014

Termen tabel definitiv: 02.12.2014

Termen adunare creditori: 21.11.2014

Termen: 14.01.2015

 

CLASIC PRO ART

Societate aflata in procedura de insolventa

Numar dosar 23002/3/2014

Termen: 14.07.2014 – deschidere procedura de insolventa

Termen declaratii de creanta: 29.08.2014

Termen tabel preliminar: 19.09.2014

Termen tabel definitiv: 14.10.2014

Termen adunare creditori: 24.09.2014

Termen: 29.10.2014

Termen: 07.01.2015

« Older Entries