Servicii specializate de insolven??

Deschiderea procedurii
Reorganizarea judiciar?
Falimentul si lichidarea judiciar?
Lichidarea voluntar?

Servicii de consultan??

Consultan?? juridic?
Consultan?? în reorganizare ?i lichidare
Consultan?? în managementul financiar al firmei